lørdag 19. januar 2013

Beundring av makt

"Beundringen av de rike og mektige og forakten for de fattige og maktesløse er et uttrykk for en alvorlig moralsk korrumpering. Formue og makt blir ofte betraktet med en respekt som ellers bare tilfaller visdom og tapperhet."

Kalle Moene siterer Adam Smiths bok Moral Sentiments fra 1759. Moene fortsetter:

Ifølge Adam Smith burde de rike heller bli møtt med skepsis og kritiske spørsmål: Hvem har du ranet siden du har blitt så ekstremt rik? Og de fattige: Hvem har ranet deg siden du er så fattig?

Men ulikhetene blir i stedet heiet fram gjennom den uforbeholdne beundringen av de rike og mektige. Helt urimelige resultater blir godtatt - som når lønnsnivået til vanlige lønnsmottakere i USA (medianlønnen og lavere lønninger) blir liggende konstant i over 25 år, mens nasjonalinntekten per innbygger fordobles. Hele veksten går til de aller rikeste.
Dette får meg til å tenke på Harald Ofstads tese om nazismens ideer var en ekstrem variant av en allmennmenneskelig forakt for svakhet.

Ingen kommentarer: