fredag 4. januar 2013

Løgn, sex og juryordningen

En 48-åring ble i høst frikjent av juryen i Borgarting lagmannsrett for voldtekt av sin mindreårige datter. Tre fagdommere valgte å sette kjennelsen til side. En måned etter rettssaken innrømmet jenta at hun hadde løyet, meldte Aftenposten 15/12/2012.

Dette viser to ting:

  • Falske voldtektsanmeldelser forekommer og kan få alvorlige konsekvenser for den som blir anmeldt.
  • "Fjerner man juryen (folket), går den sunne fornuft tapt" som advokat Ellen H. Andenæs sier det.
Når det gjelder vurdering av bevis er ikke fagdommere noe bedre enn andre, de kan endog være dårligere. Fagdommerne er eksperter i jus, ikke i vurdering av bevis. 

Se også Jon Wessel-Aas.

Ingen kommentarer: