tirsdag 22. januar 2013

Send dem "hjem"!

Asylbarna bør sendes hjem, hører vi fra flere hold, blant annet Minerva. Premisset er tydelig: "Hjem" er et annet sted, ikke Norge iallefall.

Men hele poenget er at mange av disse barna ikke har noe annet hjem enn Norge. Noen er ikke engang født i det som påstås å være deres hjemland. De er kanskje født i Norge og har vokst opp her. Så skal de plutselig ut og sendes til et land de ikke har noe forhold til, fordi foreldrene for 5-10-15 år siden kom på ugyldig grunnlag.

Da lille Kathe Lasnik skulle fylle ut jøderegistreringskjema, gjaldt den ene rubrikken når hun kom til Norge og hun svarte kort og ærlig: «Alltid vært i Norge.»

9 kommentarer:

Anonym sa...

Gasses mennesker ihjel i Bosnia? I så fall vil jeg se en link på det?

Konrad sa...

Poenget her gjaldt begrepet "hjem". Nazistene tok for gitt at jødene i Norge ikke hørte til her, at det ikke var jødenes hjemland. Den samme retorikken brukes overfor innvandrere såvel som asylbarn. For den som er født og oppvokst i Norge, er Norge "hjem".

Anonym sa...

Du skriver jo selv at det er foreldre som "eier" barn når du forsvarer omskjæring av smågutter. Ergo så "eier" også kriminelle asylsvindlere som nekter å returnere fra et land de klart og utrykkelig har fått avslag på å få bo i, og må da ta med seg disse. Forøvrig mener jeg det er verre å bli kjønnslemlestet enn å måtte bli med foreldrene til hjemlandet. Norske barn blir tvunget til å flytte utenlands med foreldre som jobber over hele jordkloden hele tiden uten at sensasjonshungrige journalister kaster seg over dem som gribber.
Når du trekker frem en jøde er det ikke tilfeldig. Jeg skjønner hvor du vil hen, men holocaust-kortet er temmelig oppbrukt nå og et desperat halmstrå.

Lurer forresten på hva de asylsvindlende foreldrene som lever her ulovlig i årevis lever av. Svart arbeid? Narkotikahandel? Eller enda verre kriminalitet? Almisser fra velmenende nordmenn?
Se DET spør ikke journalistene om! Kanskje UDI vet det, men de har jo taushetsplikt.

Konrad sa...

Nei dette har ikke noe med jøde å gjøre. Jeg drøfter kun en begrepsbruk, at du vil trekke opp en utflytende diskusjon om "kriminelle asylsvindlere" er ditt problem. Jeg gjorde altså en analyse av begrepet "hjem". Det er ikke en diskusjon av hele problemområdet innvandring/asyl, det får du henvende deg til andre om.

Dersom du ønsker å diskutere den retoriske bruken av begrepet "hjem" ser jeg frem til det.

Brumlus Bassus sa...

Tyskland forsøkte å kvitte seg med sine jødar på fredelig vis på 30-talet, men ingen ville ta i mot. Noreg inkludert. Har alltid lurt på kor mange jødar enkelte meiner vi burde tatt i mot - sett opp mot truslane mot velferdsstat, utvatning av staute gener og norsk, kristen kulturarv.

Ut frå debatten dei siste 20 åra verkar det som at svaret er "endå færre enn det vi gjorde".

Anonym sa...

"Hjem" er hvor man til en hver tid har sitt permanente opphold og det skiftes til stadighet underveis i livet, som for eksempel når man er såpass voksen at man ikke lenger bør bo hjemme hos sine foreldre. Da må man finne et nytt hjem. Opplevde selv å måtte flytte i oppvekste og jeg har ikke tatt skade av det. Det er ikke slik at man MÅ bo på samme sted som man er født. Vi er ikke husmenn heller!

Konrad sa...

Brumlus:
Cirka halvparten av de tyske jødene utvandret (USA, UK, Palestina) før krigen gjorde reise umulig.

Eichmans første oppgave var såvidt jeg husker å drive et emigrasjonskontor i Wien, og han var også på reise i Palestina for å undersøke muligheten for å sende tyske og østerrikske jøder ditt.

Anonym sa...

Brumlus Bassus: det er stor forskjell på jøder som flyktet fra nazistenes forfølgelse på 1930-tallet og bosniere som "flykter" til Norge lenge etter at Bosnia-krigen er over og etter at landet har blitt demokratisert og som overhodet ikke er forfulgt, diskriminert eller truet i hjemlandet. For å si det slik eksisterer det ingen likheter overhodet. None whatsoever!

Konrad sa...

Diskusjon her går på likhet i retorikk, ikke likhet i substansiell situasjon.