fredag 25. januar 2013

Da Hege Storhaug møtte Jesus

Hege Storhaug og HRS har markert seg som skarpe kritikere av konservativ praksis og holdninger med begrunnelse i religion, spesielt islam. Men nå har hun selv kommet ut av skapet og fremstår som en god gammeldags kristen-nasjonalist. "Kristne bør være stolte" sier hun til den ultrakristne avisen Dagen:

- De kristne hadde en sentral rolle i fremveksten av det humanistiske vestlige demokratiet. Kristne har kunnet gå til Jesus som et eksempel. Jesus gikk i kampen mot de geistlige slik Martin Luther blant annet gjorde. Han hadde Jesus som forbilde da han ville frata geistlige makt.
- Det er det motsatte vi ser med Muhammed. Jo mer man går til Muhammed - jo mer Islamisme blir det. Jesus Skilte tydelig mellom det Jordiske og troslivet; «Gi Keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er,» siterer Storhaug Matteus 22:21.
De kristne hadde en sentral rolle i fremveksten av det humanistiske vestlige demokratiet. Kristne har kunnet gå til Jesus som et eksempel. Jesus gikk i kampen mot de geistlige slik Martin Luther blant annet gjorde. Han hadde Jesus som forbilde da han ville frata geistlige makt. Det er det motsatte vi ser med Muhammed. Jo mer man går til Muhammed - jo mer Islamisme blir det. Jesus Skilte tydelig mellom det Jordiske og troslivet; «Gi Keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er,» siterer Storhaug Matteus 22:21.  
Storhaug forankrer stadig mer av argumentasjonen i "den kristne kulturarven".  I likhet med Carl I. Hagen flørter hun stadig med forskjellige kristen-fundamentalistiske grupperinger.

Tidligere var hun ute og omfavnet Pavekirkens "frihetsverdier".
- De kristne hadde en sentral rolle i fremveksten av det humanistiske vestlige demokratiet. Kristne har kunnet gå til Jesus som et eksempel. Jesus gikk i kampen mot de geistlige slik Martin Luther blant annet gjorde. Han hadde Jesus som forbilde da han ville frata geistlige makt.
- Det er det motsatte vi ser med Muhammed. Jo mer man går til Muhammed - jo mer Islamisme blir det. Jesus Skilte tydelig mellom det Jordiske og troslivet; «Gi Keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er,» siterer Storhaug Matteus 22:21.
- De kristne hadde en sentral rolle i fremveksten av det humanistiske vestlige demokratiet. Kristne har kunnet gå til Jesus som et eksempel. Jesus gikk i kampen mot de geistlige slik Martin Luther blant annet gjorde. Han hadde Jesus som forbilde da han ville frata geistlige makt.
- Det er det motsatte vi ser med Muhammed. Jo mer man går til Muhammed - jo mer Islamisme blir det. Jesus Skilte tydelig mellom det Jordiske og troslivet; «Gi Keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er,» siterer Storhaug Matteus 22:21.
- De kristne hadde en sentral rolle i fremveksten av det humanistiske vestlige demokratiet. Kristne har kunnet gå til Jesus som et eksempel. Jesus gikk i kampen mot de geistlige slik Martin Luther blant annet gjorde. Han hadde Jesus som forbilde da han ville frata geistlige makt.
- Det er det motsatte vi ser med Muhammed. Jo mer man går til Muhammed - jo mer Islamisme blir det. Jesus Skilte tydelig mellom det Jordiske og troslivet; «Gi Keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er,» siterer Storhaug Matteus 22:21.

Ingen kommentarer: