lørdag 11. mai 2013

Forbud mot romvesener

Noen vil ha innreiseforbud for "organiserte" sigøynere, andre vil bare forby tigging. Historien kan være en bra motgift mot det nye Formynder-Høyre:

På 1920-tallet var det 30-40 sigøynere som hadde norsk pass, i hovedsak familiene Karoli, Josef og Modest. Innreiseforbudet for sigøynere som da ble innført, gjorde at de som var i Norge ble isolerte fra resten av Europa. De valgte derfor å reise til Belgia. Et forsøk på å vende tilbake i 1934 ble stanset.

- De kom til Padborg ved den tysk-danske grensen og viste til sitt norske statsborgerskap, men over telefon ga norske myndigheter beskjed om at de var nektet innreise. Da ble de sendt til Tyskland og etter hvert internert i leire der og i Belgia, sier Bielenberg.

12 av de 68 som ble avvist ved grensen i 1934 overlevde holocaust.


Det ble en årelang kamp etter krigen for å få tilbake norsk statsborgerskap.
Dette kan vi lese i Morgenbaldet 5. april.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Er det eksempler på at noen rom med norsk pass har blitt nektet innreise i senere tid, hvilket må være situasjonen dersom parallellen du trekker frem skal være overførbar?

Konrad sa...

"Er det noen eksempler på at jøder har blitt gasset i Auschwitz i senere tid?"

Nei selvsagt ikke, men antisemittisme er likevel en aktuell problemstilling.

Anonym sa...

Visst. Vi kan godt snakke om noe annet, dersom det er mer behagelig.

Sammenligningen din halter på nær sagt ethvert plan, og er preget av forakt for jødeforfølgelsens ofre.

Det er ikke noen som forfølger romfolket - om enn det diskrimineres. Denne diskrimineringen baserer seg på at folkets atferd avviker i forhold til hva som er akseptert - og også lovlig - i de fleste land, blant annet Norge.

De som kommer er ikke truet, og er mindre trengende enn de som blir igjen.

Konrad sa...

Sigøynere forfølges over hele Europa. Oppslaget handlet om hvordan norske sigøynere ble behandlet før krigen, de ble i realiteten fratatt sitt statsborgerskap.

Forakt for jødeforfølgelsens ofre? For noe vås, det forholder seg stikk motsatt.

Anonym sa...

Hva mener du med at romfolket forfølges.

Jeg støtes av at du sammenstiller den opptreden som de tilreisende sigøynerne utviser i Norge med jødenes opptreden før krigen. Faktisk er det rimelig irrelevant å i det hele tatt trekke inn jødene i dette. Hvorfor gjør du det? Er det nødvendig?