søndag 26. mai 2013

Preben Z har rett

Kjetil Rolness hogger løs på stråmannen i sitt forsvar for Preben Z:

Men politiseringen fortsatte. Plutselig var voldtekt en forbrytelse utført av mannskollektivet mot kvinnekollektivet. Ugjerningen ble løftet som kronbeviset på patriarkatet, en verdensomspennende institusjon som systematisk undertrykker kvinner, på alle områder, fra soverommet til styrerommet. Ifølge Kate Millett, et annet feministikon, hvilte patriarkatet på en voldsbruk som var «utpreget seksuell av karakter og realiseres mest totalt gjennom voldtekt.»
Rolness viser her den karikerte varianten, men poenget står seg: Voldtekt handler ikke om patriarkatet og om likestilling, voldtekt handler primært om asosiale menn med lav utdanning og inntekt, alkoholproblemer, psykiske lidelser, generell voldelighet.

Ingen kommentarer: