tirsdag 28. mai 2013

Oslo Freedom Forum - bare anti-Chavez?

Klassekampen har gjennom reportasjer og på kommentarplass stilt spørsmål ved Thor Halvorssen og hans Oslo Freedom Forum. På samme måte har en rekke Latin-Amerika-kjennere på kronikkplass i Aftenposten påpekt den klare skjevheten i OFFs virksomhet.

Halvorssens venner hos Civita svarer med å kalle dette "brønnpissing". Saklighetsnivået er altså ikke imponerende, noe som tyder på at de har svake argumenter. Dertil svarer både Halvorssen og hans venner bare på den minst vektige kritikken: At de mottar økonomisk støtte fra organisasjoner også støtter høyreekstremister.

Klassekampen påpekte 24.mai at Halvorssen er ensidig opptatt av Venezuela og et par andre land med venstreorienterte regimer:

Organisasjonen er ensidig opptatt av land med venstreregjeringer, som Bolivia, Venezuela, Ecuador og Cuba. Men i all hovedsak dreier arbeidet seg om Venezuela, Thor Halvorssens eget hjemland og landet der hans fetter var delaktig i et kupp mot den valgte presidenten. Human Rights Foundation har skrevet til sammen 22 rapporter i løpet av sine åtte leveår. Hele tolv av dem handler om Venezuela. Andreplassen på lista deles av Ecuador og Bolivia, som er viet to rapporter hver. Høyrestyrte land i regionen forbigås i taushet. Det gjør også de fleste andre land i verden. 
28.mai (Klassekampen) svare Halvorssen bare påstanden om hemmelige donorer. Han unngår spørsmålet om den tydelige politiske slagsiden og OFFs pussige gjesteliste med tidligere kuppmakere (Halvorssens venner og slektninger). I det hele tatt er svarene fra Halvorssen og hans våpendragere påfallende lite konkrete.

Bjørn Ihlers innlegg, publisert flere steder, har samme stil, det sniker seg forbi de viktige poengene og beveger seg på et generelt plan.

Vi får altså et sterkt inntrykk av at OFF er Halvorssens private anti-Chavez organisasjon. 

9 kommentarer:

Anonym sa...

So what?

En burmesisk dissident blir da ingen lettvekter bare fordi han ikke engasjerer seg like sterkt i forhold til menneskerettighetene i Hviterussland som i sitt hjemland?

Dette balansekravet ditt kommer igjen og igjen, men til syvende og sist er det bare barnslig. Det er ingen som har et ekte engasjement for noe, som engasjerer seg like mye for alle andre problemstillinger i verden.

Når dette er sagt, så må det sies at et engasjement for situasjoen i Venezuela og Cuba må være prisverdig nær sagt fra enhver stueren synsvinkel. Og at situasjonen i Bolivia og Ecuador er egnet til å fremkalle et par bekymringsmeldinger, er vel heller ikke særlig ekstremt.

Konrad sa...

Vel, jeg har ikke sagt at noe er ekstremt. Jeg bare undrer meg over hvor unnvikende Halvorssen og OFF. Hvorfor svarer de ikke på den konkrete og sakelige kritikken?

Det er helt legitimt å kritisere regimer både her og der. Det er helt legitimt å være i opposisjon til Chavez og hans etterfølger. Men OFF snakker om "freedom" og gir inntrykk av å ha en helt generell agenda, men så viser det seg altså at OFF primært er han en høyre-vridd anti-Chavez virksomhet. Halvorssen seiler under falskt flagg.

Anonym sa...

Men OFF snakker om "freedom" og gir inntrykk av å ha en helt generell agenda, men så viser det seg altså at OFF primært er han en høyre-vridd anti-Chavez virksomhet. Halvorssen seiler under falskt flagg.

Ville sikkert gjort noe lignende selv, dersom jeg kom i en situasjon hvor hjemlandet mitt var sammenlignbart med Venezuela, og jeg ellers gadd å bry meg.

OFF har vitterlig hatt mange deltakere fra andre land, men selv om de utelukkende hadde kommet fra de nevnte latinamerikanske landene, ville ikke det miskreditere forsamlingen.

Da er det mer reelt å snu saken om: Hvorfor gjør det så vondt å akseptere at noen mener at kampen mot Chavez, Castro etc. (og nå etterfølgerne) er frihetskamp? Det er jo der det stikker, og ikke i balansen. Ingen har vel noensinne kritisert en ANC-representant for at han ikke har talt like høyt fot rettighetene til canadiske inuitter?

Chavez may have been a hijo de puta, but he was our hijo de puta?

Konrad sa...

Du tar jo overhode ikke poenget.

"Hvorfor gjør det så vondt å akseptere at noen mener at kampen mot Chavez, Castro etc. (og nå etterfølgerne) er frihetskamp?"

Kampen mot Castro er en frihetskamp (viktig og legitim sådann), men å kalle kamp mot Chavez & Co for en frihetskamp er i beste fall misvisende.

Men altså nok en gang: Det er overhode ikke dette som er poenget. OFF og Halvorssen seiler under falskt flagg, det er poenget. Hvorfor er dette så vondt å akseptere?

Anonym sa...

Så lenge Chavez stod for vanstyre og ufrihet, er det naturlig at OFF er Chavez-kritisk.

Jeg finner det langt vanskeligere å forstå at noen i dag faktisk forsvarer han så iherdig.

Logikken om at mine fienders fiender er mine venner, har imidlertid en tendens til å gi snodige allianser (bare se på hva Chavez gjorde selv!) - så det er trolig dette som er forklaringen på diverse norske akademikeres manglende gangsyn.

Konrad sa...

Det var selvsagt mye å kritisere Chavez for (å si at hans regime generelt sto for "ufrihet" er dog bare sludder), men det er ikke saken her. Du forstår fortsatt ikke poenget.

Anonym2 sa...

Hva er egentlig poenget da Konrad? Syns anonym har et helt greit poeng. Eksil-tibetanere står helt fritt til å ikke ta for seg problemene i Øst-Timor, og de står fritt til å kalle en konferanse de holder for Oslo Liberty Conference, hvor de aggressivt fronter sin egen sak hvis de vil. (Mest sannsynlig med få reaksjoner fra anti-OFF faksjonen).
Dette er ganske enkelt en fryktreaksjon på at andre deler av det politiske bildet enn det etablerte kan ha et legitimt krav på å definere og fortelle sin versjon av hva som er frihet og hva som er undertrykkelse. Deltakerlisten er åpen, og alle står fritt til å vurdere hvorvidt dette er et arrangement som passer deres forutinntatte mening om hvem som er venn og hvem som er fiende. Alle som "vet" at Civitas er kapitalismens løpegutter, står helt fritt til å ikke delta. "Åja, men de får jo skattepenger". Hva slags arrangementer av denne størrelsen i Norge er det som ikke får skattepenger egentlig?

Konrad sa...

Norge er et fritt land, det inkluderer friheten til å arrangere konferanser med pompøse titler, helt enig.

I et fritt land er det også lov til å rette et kritisk søkelys mot en slik konferanse, særlig når de mottar offentlig støtte, men uansett er det fritt frem å kritisere et offentlig arrangement. Poenget med kritikken er naturligvis å vise hva tydelig hva OFF (og særlig folkene bak) står for, spesielt tydelig at de seiler under falskt flagg. Halvorssen får bli så sur og tverr han ønsker. At Halvorssen feiger ut og ikke svarer konkret på kritikken sier i grunn det meste. De aggressive svarene fra Halvorssen og hans venner er en typisk fryktreaksjon.

Dette handler ikke om å være forutinntatt, tvertimot, det handler om fakta.

Anonym2 sa...

Se på deltakerlisten på denne siden:
http://www.oslofreedomforum.com/speakers.html#1 (sortert etter 2013).
Bahrain, Afghanistan, Egypt/Finland, Bangladesh, Venezuela (Aha!!!), USA, USA/Russland, Danmark (om den Sentral-Afrikanske Republikk), Singapore, Kina, USA (om Kongo), Eritra, Syria, Palestina, Zimbabwe, Cuba (typisk!), UK (om Russland), Mali, Hviterussland, Tyskland (om div.), ...
Tror ikke jeg gidder lenger, denne listen viser jo helt klart at OFF sitt snakk om "freedom" i et bredere perspektiv, bare er et skalkesjul for anti-Chavez agendaen til den høyrevridde slasken. Du har rett! Falsk flagg!