fredag 31. mai 2013

Siøynerplagen

Likesaa sikkert som trækfuglene kommer om vaaren, likesaa sikkert oversvømmes landet i den tidlige sommer av utenlandske tatere, musikanter og lignende som ingen nytte gjør, men er til plage for de fleste. Deres paagaaenheter grænseløs, de tigger og de rapser vel ogsaa med sig hvor de kan. Vor lov om denne materie av 4. mai 1901 strækker ikke til. Det bedste botemiddel mot ondet er at gjøre som i Danmark:
«Udenlanske tatere, musikanter, forevisere av dyr, udøvere av kraft- og behændighedskunster er ikke tilladt at tage ophold i landet.»

Politimester Fürst,
Morgenbladet, mai 1913.

Ingen kommentarer: