tirsdag 21. mai 2013

Hege Storhaug dyrere enn innvandrere

Hver ikke-vestlige innvandrer koster Norge rundt 4,1 millioner kroner i snitt i livsløpet, skriver Hege Storhaug med Finansavisen som kilde. Innvandrere fra Østeuropa koster bare 800.000,- i følge Storhaugs fremstilling.

Til sammenligning har Storhaug og Karlsen mottatt omkring 2 millioner statlige og kommunale kroner årlig til drift av HRS. Rundt regnet har Storhaug personlig kostet skattebetalerne 10-15 millioner kroner mens HRS har vært i drift. Dessverre har HRS disse årene stort sett produsert hel- og halv-rasistisk bullshit, og svært lite menneskeretter.

Hvorfor forteller ikke mediene at Hege Storhaug er et underskuddsforetagende? Deltar mediene i en gigantisk pro-Storhaug og anti-islamsk konspirasjon? Blir vi lurt trill rundt av Hege Storhaug og hennes kollaboratører i mediene?

3 kommentarer:

Anonym sa...

HRS får 5% av tilskuddet til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet. HRS er det eneste av disse NGO'ene som står FrP's integreringslinje nær. FrP fikk 22,9% oppslutning i forrige valg. Vi FrP'ere øremerker herved vår andel til HRS. Så bør dere andre slutte å gnåle om at deres NGO-kjæledegger på integreringsfeltet kun får 95% av de offentlige midlene: http://www.imdi.no/no/Tilskudd/2013/Tilskudd-til-nasjonale-ressursmiljo-pa-integreringsfeltet/

Jarle B, FrP-velger.

Konrad sa...

Gjerne det, jeg bare påpekte at Storhaug har kostet skattebetalerne rundt regnet 10 millioner kroner de siste årene.

Anonym sa...

Det er jo peanuts i forhold til hva diverse andre offentlig ansatte har kostet i samme periode.

Dog: om du leser kommentarene under intervjuet, filosoferer samme Storhag nettopp over temaet du tar opp.

Hennes forsvar er at engasjementet til HRS trolig har spart staten for enda større utgiifter. Dette er trolig riktig. HRS har vært en pådriver. Uten HRS kunne norsk politikk ha vært enda dårligere.