torsdag 9. mai 2013

Forby russing!

Hvis man ønsker et åpent offentlig rom, kan man ikke la det oversvømmes av russ.

Russ var selvsagt ikke et ukjent fenomen for ti eller tyve år siden heller, men i dag foregår det i en helt annen skala. Den mest åpenbare forskjellen er selvsagt at russen i Oslo før stort sett var fra Oslo. Nå er det en betydelig majoritet av russ som har krysset flere fylkesgrenser og i dag ser det ut til å være urss fra hele Sørøst-Norge. Og selv om man selvsagt ikke skal overdrive problemet er det rimelig å si at denne gruppen russ er svært synlige i bybildet.

Russ løser ingen problemer. Samtidig undergraver den det offentlige rom.

At vi bør ha et byrom som stort sett ikke skjemmes av russ, fyll og narkotikahandel avfeies gjerne som et ”renovasjonsargument”. Men argumenter om hvordan russing og andre sosiale problemer undergraver borgernes opplevelse av offentlige rom er selvsagt helt legitime.

Det er minst to gode grunner til det. For det første: Å gå forbi russ når man går ut av døren, når man går på t-banen, mens man sitter på kafé – slike dagligdagse opplevelser skaper ikke et bedre samfunn der alle blir bedre mennesker. Det skaper tvert imot et samfunn der borgerne blir kyniske etterhvert som man i større og større grad opparbeider seg immunitet mot empati.

For det andre: Dersom man skal akseptere russ på hvert gatehjørne vil vanlige borgere sakte men sikkert miste følelsen av at det offentlige rom tilhører dem. Det offentlige rom blir noe man haster forbi til eller fra jobb, og ellers forsøker å unngå i så stor grad som mulig.


Man hjelper ingen dersom man lar byrommene bli tatt over av disse gruppene, slik man har sett tendenser til i Oslo de siste årene. Det praktiseres først og fremst av ”russturister” som busses inn fra Østfold og Vestfold oppholder seg her uten egen bopel. Det skjer fordi vi lar det skje, og man kan påvirke denne strømmen gjennom forbud eller liknende tiltak.

Det offentlige rom er nettopp det: offentlig. Da kan man ikke la enkelte gruppers adferd ta overhånd.  

Dominerer bybildet. Et sikkert vårtegn


2 kommentarer:

Anonym sa...

Hva syns du straffen skal være for å feire russetiden, da?

Bøter så det svir?
Fengsel?

Konrad sa...

Spør Magnus Thue i Minerva, han representerer det nye Formynder-Høyre.

Utvisning til Hedmark? Nektes innreise til Oslo neste 3 år? Forenklet forelegg er en god ide.