mandag 27. mai 2013

Klassevridde medier og journalister

Det er mange som ser seg tjent med å holde liv i myten om venstrevridde medier. Nå viser det seg at mediene først og fremst er klassevridde, Klassekampen 5. april:

Arbeiderklassen er borte fra journalistyrket, sier Jan Fredrik Hovden, førsteamanuensis i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Medieviter Jan Fredrik Hovden har forsket på rekrutteringen av norske journalister. Han mener det er en klar sammenheng mellom sosial bakgrunn og rekruttering til journalistikken.

– Barn av akademikere, lærere og næringslivsledere har en langt større sjanse for å bli journalister enn for eksempel barn av håndverkere og butikkmedarbeidere.

– Kulturjournalister blir for eksempel rekruttert fra høyere sosiale lag enn sportsjournalister, sier Hovden. De som tilhører kommentariatet tenderer sosialt til å ha mer privilegerte bakgrunner enn «journalister generelt», men det har også noe med at deres arbeidssituasjon ofte er svært privilegert og nokså annerledes enn hverdagen til andre journalister

Ingen kommentarer: