lørdag 25. mai 2013

Siv Jensen har rett

- Noen klimaendringer er menneskeskapte. Frp-leder Siv Jensen sier at partiet anerkjenner at det fins menneskeskapt påvirkning på klimaet.

Joda, Siv Jensen har rett i at noen, men ikke nødvendigvis alle, klimaendringer er menneskeksapte. Historisk i den fjerne fortid har mennesket ikke påvirket klimaendringer nevneverdig. Det har Jensen rett i. Også i vår tid endres klimaet av andre årsaker enn menneskelig aktivitet, temperaturen går opp og ned, breene vokser og minker av årsaker utenfor menneskelig kontroll. Jensen har også rett i at mennesket påvirker klimaet, og hun har rett i at det er usikkert om eksakt hvor mye, dreier det seg om 2 grader C eller 3 grader C de neste 100 år?

Men det er altså fint lite tvil om at klimaet på jorden vil gjennomgå vesentlige endringer de neste 2-3 generasjonene, og det alt vesentlige av dette har vi selv skyld i.

Ingen kommentarer: