fredag 29. august 2008

Innvandring reduserer pensjonsbyrden for arbeidstakerne

I dag går 11 prosent av arbeidstakernes inntekter til å finansiere pensjonen til eldre. I 2050, med den nye pensjonsreformen, vil hele 17 prosent av arbeidsinntektene gå til det samme. Pensjonsbyrden kunne blitt enda høyere for hver arbeidstaker dersom det ikke var for at innvandringen øker arbeidsstyrken. De oppjusterte anslagene for nettoinnvandring i de siste befolkningsframskrivingen fra 2008 gir en langt sterkere vekst i arbeidsstyrken enn tidligere anslått, og det blir flere å fordele pensjonsutgiftene på. Dette skriver SSB i en sin nyhetsbulletin.

Gode nyheter for alle Frp-velgere som blir pensjonister om noen år (eller som skal betale folketrygdavgift)!


Bildet: Skatteytere.

6 kommentarer:

frr sa...

Og dette burde flere tenkt på. Sveriege ser jo ikke bare nødvendigheten, men også nytten, av innvandring

Admiral_Gullars sa...

Her henfaller den godeste Konrad til typisk intellektuell uredelighet for den gode saks skyld.
En forutsetning for kalkylen er ikke tatt med: at de innvandrerne som kommer til landet er integrerbare mennesker, som i utgangspunktet er interessert i å jobbe.
(Tamiler, Vietnamesere, Iranere etc.)

Jeg har ingen beviser, men det virker for meg som om Norge pr. i dag helst støvsuger verdens ørkenområder for ymse nomadestammer med motvilje mot det ordinære arbeidslivet; og da faller forutsetningen om deltakelse i arbeidslivet ut.

Moralske grunner for å ta imot flyktninger er ikke direkte overførbare til økonomi.

Konrad sa...

Her er Admiralen helt på bærtur. Konrad gjør ingenting, utover å sitere SSB. Ta opp saken med SSBs forskere dersom du er uenig i forutsetningene for analysen.

Admiral_Gullars sa...

Admiralen må ta Konrad i skole:

Admiralen benekter slett ikke observerbare og målbare fakta i fra SSB.

Admiralen er dog uenig i den upresise analysen av disse opplysningene.

Visse poeng utelates.

Shoaib sa...

Admiralen peker vel på det største problemet i sin argumentasjon selv, at han ikke har noen beviser. "Føler" man noe er det klart man kan se bort ifra trivielle ting som fakta som sier noe annet.

Konrad sa...

Admiralen har en ide om at Norge støvsuger ørkenområder for nomadestammer med motvilje mot arbeid. Han har overhode ikke noe belegg for det. Dersom du hadde tilbudt en etnisk norsk med lang utdanning (lege, ingeniør etc) vaskejobb, tror jeg også de norsk legene ville vist en betydelig motvilje.

Hovedbarrierer:
1) innvandrernes språkunnskaper
2) arbeidsgivernes skepsis

That's it