søndag 9. mai 2010

Skallemålerne børster støvet av instrumentene

Oppdatering: Den godeste Anfindsen er endog tilgodesett med skjermtid på TV2 for å fremme sin ekle agenda. Anfindsen (spesialist i informatikk) mener at rase er flott begrep, mens Erika Hagelberg (professor i biologi) mener rasebegrepet er defunct.

Harald Eias sengekamerat, dr.scient. OJ Anfindsen, synes at rase og IQ er et veldig viktig tema:
- Tilgangen på intelligens er viktig for samfunnets bærekraft, sier Anfindsen til Aftenposten (via Hjorthen.).

16.april skriver Kjartan Fløgstad i Morgenbladet:

«Spø­rs­må­let s­om opptok mange, var h­vordan man kunne h­indre at den europeis­ke ras­en forfalt.» Den ledande nors­ke ras­eteoretikaren var Jon Alfred Mjø­en, s­om gjennom foredrag og artiklar lanserte «Det nors­ke Program for ras­eh­ygiene». Hovuds­yns­punktet h­ans­ var at ras­eblanding var s­kadeleg, og fø­rte til biologis­k degeneras­jon.
(....)
Ogs­å­ ein res­pektert s­os­ialmedis­inar s­om Joh­an Sch­arf­fenberg meinte at det gjekk an å­ demma opp for arveleg s­inns­liding, å­nds­s­vakh­et og kriminalitet ved å­ driva det h­an kalla «slektshygiene». Sch­arf­fenbergs­ utkas­t til lov om s­terilis­ering gjekk i 1934 gjennom i Stortinget mot berre ei rø­ys­t. Den unge Karl Evang var h­eller ikkje framand for det ras­jonelle og framstegs­vennlege ved å­ is­olera s­å­kalla då­rlege arveeigens­kapar.
Selv radikaleren Erling Falk (leder av Mot Dag) syntes at slektshygiene var en god ide.

Presisering (sakset fra Antropologi-bloggen), Anfindsen synes ikke afrikanere er mindre verdt, de er bare dummere enn oss:
For Anfindsen “hater ikke andre raser". Først når du kopler rasetenkning med hat og forakt for andres menneskeverd, kan det være snakk om rasisme etter Anfindsens mening. Han konstaterer bare at “afrikanerne er mindre intelligente enn europeere” og at det er “deres egens skyld” at de er fattige (!). Han er - i motsetning til den “politisk korrekte eliten” sannhetssøkende.
Se ellers Minervas referat fra lanseringen av Anfindsens bok.

At Hans Rustad (document.no) er positiv til Anfindsens agenda kommer vel neppe som noen overraskelse. Og hva synes Rustad, Anfindsen & Co om sniksikhifiseringen, mon tro?


Alt kommer på moten igjen bare man venter lenge nok.

Blogglisten

9 kommentarer:

Mohamed sa...

Fantastisk kommentar! Jeg digger bloggen din!

Det skremmende med det Ole Jørgen Anfindsen bedriver på med er at dette har blitt brukt før. For hvert steg han tar så tar han et steg nærmere til å bli kalt en rasist. De siste årene så har jeg fulgt med på hans nettside og har lagt merke til en utviklingen som viser at når man først har begynt med kvasi-vitenskapen som eugenikk er i realiteten så er man dømt til å gå ned til den "rasistiske" avgrunnen. Noe som kommer klart fram i det han sier i den artikkelen.

En ting til som er relevant å nevne er at han ikke evner å forstå situasjonen på vår klode. Broderparten av konfliktene idag handler om økonomi og geopolitiske motiver enn etnisitet og hudfarge.

Å være motstander eller kritisk til innvandring er en ting, men når Norgespatriotene begynner å sitere deg så burde varsellampene gå. Eller hva sier Anfindsen?

Hvilke debatt er det han etterspørr? Skal vi vekke Dr Mengele opp fra de døde slik at han kan også sitte på et debattpanel på Dragvoll eller Eilert Sunds hus og diskutere rase og IQ? Forstår denne mannen ikke at dette har blitt diskutert og misbrukt?

Det Anfindsen kommer fram med er den fremste årsaken til at den "hvite mannen" representert av den europeisk imperalisme sto bak koloniseringen av Afrika og Asia. Dette er grunnen til den vestlige slavehandelen. Det er grunnen til kristningen av Afrika. Fordi siden disse menneskene har lavere IQ og er så usivilisert så skulle det bare mangle at den hvite mannen kom og reddet dem fra deres egen undergang. Med sin høye IQ så kommer han og redder dem fra deres egen dumskap.

Å snakke om rase og IQ i 2010 vil per se ikke bare være unødvendig, men også en bremsekloss for en fredelig sameksistens på vår klode. Det blir som psykiateren Frantz Fanon skrev: «"Then I had the feeling that I was repeating a cycle"

Historien skal gjentas?

Konrad sa...

Takk.

Anfindsens agenda er helt gjennomskuelig. Det er en ganske trist agenda, men heldigvis gjennomskuelig:
"When it walks like a duck quacks like a duck, I call that bird a duck."

KEE sa...

I alt klassisk avlsarbeide er det viktig å beholde mange nok farlinjer til å unngå innavlsdepresjon. Ved å krysse to fjerntstående farlinjer får man så og si alltid, i det minste i første og andre generasjon en markert krysningsfrodighet. Kanskje mulattene burde bli det nye herrefolket?
Human genome project har vel også strengt tatt ødelagt mye for dette heller ulne og svært så kulturdefinerte "rase" begrepet.

(Utenfor visse feilede forsøk i europeiske kongehus har det heldigvis vært umulig å drive systematisk avl på mennesker).

Konrad sa...

KEE:
Ja, det paradoksale er at genetisk variasjon er gunstig (i motsetning til det tesen om rasens degenerering tilsier). Uansett er rasebegrepet defunct.

Sosialisten sa...

Du har jo sjølv sagt deg lei av alt dette maset om muslimar, og etterlyst den gamle pakkisen. Ein skal visst vere varsam med kva ein ber om :)

Konrad sa...

Hehe. :)

Jo, du skjønner, da det ble politisk uspiselig å snakke om raser og hudfarge skiftet "noen" over til å snakke om religion og kultur, derfor ville jeg ha tilbake den gamle pakkisen og negeren. Nå øyner "noen" håp om at rasisme igjen kan legitimeres objektivt. Sukk.

Anonym sa...

Hele denne debatten - og da mener jeg begge sider - viser en utrulig mangel på kunnskap om hva slags mål IQ er, og dermed blir dumhetene fra begge sider bare større og større.

IQ er ikke et fast mål på "noe" som for eksempel høyde og vekt. IQ er et konstruert - og bruk gjerne begrepet sosialt konstruert ;-) - fenomen.

Som Pinker bruker å si: De vanlige testene måler evner som er nyttige i vår type samfunn.

Altså, man tager et samfunn, et representativt utvalg av individer fra dette samfunnet, samt et antall oppgaver som antas å være relevante.

Så ser man på resultatene, og oppdager at noen av oppgavene gir god prediksjon mht. suksess i dette samfunnet, mens andre ikke gjør det.

Deretter tager man de som er gode predikatorer (+ en del andre forhold som jeg ikke går inn på her) og setter dem sammen på en slik måte (blant annet vha. omregninger, vekting) at gjennomsnittet av det representative utvalget (samplet) presterer med en IQ på 100, og med et gitt standardavvik.

Denne testen er da gyldig innen dette samfunnet. Hvis gjennomsnittlig IQ forandrer seg over tid, skyldes det at ... tja litt forskjellige ting. Men hvordan en enn vrenger og vrir på det, konsekvensen av slike forandringer må bli at testen skal kalibreres på nytt, kanskje skal en del oppgaver byttes ut.

Når nå noen begynner å måle på tvers av kulturer, blir det litt sånn som når Napoleon framstilles som liten - fordi det var forskjell på den franske og engelske måleenheten tommer.

MEN - og her er det lett å kaste barnet ut med badevannet. Igjen Pinker (og mange andre) viser til at når spesielle grupper (for eksempel etniske grupper i USA) går fra å være utgrupper til å bli en del av storsamfunnet, så øker den målte intelligensen til gjennomsnitt. Kultur? Mat? Muligheter? Verdier?

I alle fall, brukt på denne måten kan IQ-tester være viktige måleinstrumenter for å påpeke sosiale urettferdigheter, og dermed hva vi som samfunn bør gjøre noe med.

Hvis det nå er slik at enkelte grupper systematisk lever under dårligere vilkår, er det en fordel for dem at vi unnlater å måle det?

Konrad sa...

Raag:
Så sant som det er sagt.

Admin sa...

Fin oppsummering av Bromark.

Trollet Anfindsen kommer helt ut i lyset mens Hjernevask-folket blir høylytt ytrende sittende i hulemørket.