fredag 5. november 2010

Alarm! På vegne av vanvittig mange kristenkonservative!

Øyvind Strømmen lar seg ikke overbevise av Hanne N. Herland:

Et annet utrolig grep gjør Herland når hun forklarer antisemittismen i
Nazi-Tyskland med at «forsvaret av egen kultur og nasjonale interesser»
formodentlig stod svakt blant tysk intellegensia i førkrigstiden, ja, på
manglende «nasjonal stolthet». Det kan hende at noen av Herlands lesere vil
oppfatte disse påstandene som riktige, men det er i så fall utslag av lite annet
enn panikk.
...
Selv om Herland knabber litt fra både buddhisme og islam, er det selvsagt kristendommens rolle som må styrkes. Hvordan? Det fremstår som høyst uklart. Og det er kanskje like greit.


Anti-hedonisten, anti-sexuelle Hanne Pamela Herland

Ingen kommentarer: