fredag 12. november 2010

Et skalkeskjul for rasisme

Det skriver Fred O. Dahle i et innlegg i Nordlys (22.10.10), utdrag:

I mange år har jeg nå observert HRS og deres informasjonsleder Hege Storhaugs mange krumspring i media, sist også i denne avisen. Hun klager og bærer seg over at innvandrerjenter utelukkende muslimske har det så forferdelig her i Norge. Hun sprer usannheter, og får det til å virke som om disse problemene er mye større enn det som er tilfellet.
....
Hvis Storhaug hadde ønsket at muslimske kvinner skulle ha det bra i Norge, hadde hun spilt på lag med de overveldende positive kreftene som finnes blant muslimer i Norge for å prøve å få en slutt på de overgrepene som begås i islams navn, men som strider mot islam for det gjør de, istedenfor å gjøre norske muslimer til sine fiender.
....
For meg er ikke HRS «engasjement» lenger noe annet enn et skalkeskjul for å spre det som på folkemunne kan kalles rasistiske holdninger. Hege Storhaugs korstog mot islam har dessverre vært så vellykket at disse holdningene som den naturligste ting av verden i dag kan presenteres på forsiden av Nordlys.


Sliter med troverdigheten.

Blogglisten

2 kommentarer:

Sosialisten sa...

Det er jo ein ting som avslører mange av desse som er så uroa over innvandrarjentene i Noreg. Dersom desse same folka hadde fått viljen sin, hadde jo desse jentene vore i til dømes Somalia i staden for. Faren for å bli utsett for omskjering eller tvangsekteskap kan då umogeleg vere mindre om dei blir sende ut av landet?

Konrad sa...

Det er for mye å forvente logisk konsistens