fredag 5. november 2010

Storebror Storberget

Knut Storberget, justisminister, er øyensynelig oppbrakt over avsløringen av USAs private overvåkningsvirksomhet i Norge. Det ser ut til å dreie seg om loggføring av noen hundre privatpersoners USA-fiendtlige aktiviteter. Det dreier seg altså om register over identifiserte personer (med navn, bilde og andre kjennetegn), og det er antaklig dette bruddet på personregisterloven som er det mest opplagt ulovlige ved denne virksomheten.

Dermed blir Storbergets indignasjon dobbelmoralsk, som Bore påpeker. Storberget vil jeg nettopp innføre total overvåkning av alle personers trafikk på nettet. USAs ambassade (CIA?) nøyde seg med noen hundre personer som kunne utgjøre en trussel mot USAs interesser. Storberget nøyer seg ikke med det, han vil overvåke absolutt alle for sikkerhets skyld. USAs norske hjelpere holdt øye med personer som viste uvanlig interesse for ambassaden. Storberget vil på sin side overvåke alle digital trafikk, uansett hvor den går og i hvilket ærend.

Dette må Storberget ikke slippe unna med.


USAs norske venner registrerte utvalgte personer utenfor ambassaden. Storberget vil registrere alle som beveger seg ute, f.eks. med trikk forbi USAs ambassade.

Blogglisten

Ingen kommentarer: