fredag 19. november 2010

Rasisme ble oppfunnet på 1800-tallet

Historikere mener at rasismen som preget europeisk tenkning i forhold til andre folkeslag på 1800- og 1900-tallet oppsto nettopp på den tiden. En viktig faktor var et annerledes syn på kroppen, basert på de nye naturvitenskapelige metodene, vokste fram på slutten av 1700-tallet og ble dominerende ved midten av 1800-tallet. Holdningene til indianerne i det spanske Amerika var ikke preget av moderne rasisme. Les mer på forskning.no.


Rasistiske holdninger til personer med f.eks. mørk hud (her representert ved "Tore") er av relativt ny dato.


Blogglisten

Ingen kommentarer: