torsdag 4. november 2010

Misbruk av frihet

"Forsvar av friheten var en meget bedre sak, som ble meget brukt. Men dette var et argument som de verste kommunisthaterne ikke følte seg helt vel med. Radikalere kunne forsvare Roosevelt, fagorganisasjonene, rettferdig fordeling og velferdsstaten - i frihetens navn. Friheten kunne tydeligvis misbrukes, kunne være skadelig. Tidlig i femtiårene ble det godtatt at noen hadde misbrukt sin frihet ved å gå inn for kommunisme, ved å nære pro-kommunistiske tanker, eller ved å ikke være lidenskapelige nok i sin amerikanisme. Frihet var naturligvis ikke noe ubetinget gode, derfor var det heller ikke det beste argumentet mot kommunismen."
- John Kenneth Galbraith (1972) om McCarthy og John Foster Dulles

Les også: misbruk av ytringsfriheten i Danmark
- Privatisert overvåkning
Blogglisten

Ingen kommentarer: