fredag 5. november 2010

Opseths krabbegir

Statlige regulering og selskapsorganisering er nødvendig både for veivesen og jernbaneverk, skriver Opseth og Sandmann i Aftenposten. Dagens regime for regulering av areal til vei og jernbane (der kommunene har siste ordet) gir et tungrodd system med dårlige løsninger. Bevilgningene er dessuten for små mener Opseth.


Opseth og Sandmann har svært gode poeng. Stamveier og jernbane bør reguleres av staten slik at ting kan sees i helhet over lange strekninger og store regioner. Dette kan gi bedre løsninger og raskere utbygging.


Veibygging innebærer uansett et stort paradoks: Vi investerer miliarder i en døende teknologi. Oljen tar før eller senere slutt. Selv med de alternative energibærerne som finnes i dag vil veibasert transport snart måtte flate eller avta. Og da har jeg ikke engang nevnt klimatrusselen.Hva skal veier, tunneler og broer brukes til når oljen tar slutt?

1 kommentar:

norskgoy sa...

hmmm, vel. En stor del av den brasilianske biltrafikken kan forsåvidt bruke tunneller og veier.