torsdag 18. november 2010

Norges idealer står i fare

Norge har få år på seg til å sluse den sørlandske minoriteten inn i det moderne samfunn. Gjør man det ikke nå, kan situasjonen om kort tid bli kritisk, mener Dag Ellingsen ved Agderforskning.

- Norske feminister burde her ha en hovedoppgave, men dessverre har de sviktet grovt. Problemet er at sørlendingene aldri har gjennomgått en modernisering. Sørlendingene ble mer eller mindre definert på linje med de svarte i USA. Da den sørlandske mannen krevde rett til kulturelt selvstyre - deriblant til å behandle kvinner innen familien som annenrangs mennesker - ble dette respektert av den liberale intelligentsiaen i Oslo, sier Ellingsen.

«De tradisjonelle i Agder er i særlig grad redde for moralsk forfall, og for at framtidas samfunn skal bli verre enn dagens. Men samtidig er de opptatte av at mange barn er et ideal for en familie» heter det i rapporten.

− De likestillingskonservative mennene i Agder skiller seg fra lignende grupper i resten av landet , sier professor Ulla-Britt Lilleaas.

- Det kristne Sørlandet har i en ekstrem grad konservert tenkning til det patriarkalske kristne samfunn, slik det eksisterte i Agder på 1820-tallet. Foruten frykten for moralsk forfall legger religionen vekt på det hinsidige, altså på hva som skal skje etter døden. Denne dødskultusen trekker tankene bort fra hvordan samfunnet kan forbedres her og nå, sier forskerne .

Rapporten viser at det er svært vanskelig å integrere den typiske sørlending i det norske samfunn. Blant sørlendinger er konservative forestillinger rotfestet:

  • Mannen skal jobbe og forsørge familien. Kona skal være hjemme og passe barn
  • Barna (som det gjerne skal være mange av) skal helst ikke i barnehage, fordi det er stressende for dem
  • «Det gode liv» er et harmonisk familieliv med fred, ro og lite stress – «ikke sånn som de har det i Oslo». Det er best å bo landlig, borte fra byens kjas og mas
  • Homofili er synd

- Problemet er at sterke krefter på Sørlandet er bokstavtro: Det gjelder særlig de ytterliggående fundamentalistene. De som hevder at man kan tolke seg bort fra de vanskelige kapitlene i bibelen, blir møtt av massiv motstand fra begge mektige kreftene. Kristne sørlendinger er dessuten oppdratt til, fra de er ganske små, å tro uten forbehold på det bibelen og predikantene sier, avslutter Ellingsen.

Det mørke fastland.

Blogglisten

Ingen kommentarer: