lørdag 20. november 2010

Mer faktasvindel i departementene

Helsedepartementet ønsket å evaluere sin satsing på eldre. Da forskerne pekte på uheldige bivirkninger, forsøkte departementet å endre konklusjonene i evalueringen, skriver VG.

Dette handler om den frie forskningens kår, skriver Nationen.

Nationens kommentar kan naturligvis avfeies som sutring på vegne av skvisede forskere, men det handler naturligvis om mye mer. Det handler om at når en seriøs forvaltning tar sikte på politikkutforming basert på fakta og best tilgjengelig kunnskap så må de ta fakta og kunnskap på alvor. Dette betyr i sum at vi får et dårligere samfunn enn vi ellers ville ha hatt.


Statsforvaltningen forsøker å lure borgerne, og politikerne.

3 kommentarer:

thomas sa...

Etter det vi har lest den siste tiden, synes det som om dette er vanlig praksis i det offentlige. Selv har jeg ikke hatt noen tiltro til hva som har kommet fra den kanten på årevis.

raagraaum sa...

Er det ikke mulig at enkelte forskere kan komme til å gå ut over sin faglige kompetanse og blande inn egne "synsinger" i slike rapporter?

Hva bør i såfall oppdragsgiver gjøre?

Konrad sa...

Det er forskerne som vet hva som er fakta, det kan ikke oppdragsgiver ta stilling til. Og de aktuelle sakene er det helt klart at oppdragsgiver blandet seg bort i gjengivelse av rene fakta.

Dept har rett og slett driti på draget.