søndag 6. november 2011

Aggressiv humanisme

Jeg har alltid vært positivt innstilt til det mildt sagt vage "humanisme" og til human-etikerne i Norge. Human-etikerne representerer et sympatisk alternativ til statsreligionen og andre overnaturlige premisser for hvordan vi skal leve våre liv. Men fra å være et mildt og raust alternativ fornemmer jeg en mer aggressiv og fordømmende holdning overfor religion, nå ikke i form av den sosialdemokratiske statskirken men de andre religionene. Hovedsakelig islam (surprise!) men i forbundets vedtak om mannlig omskjæring også det jødiske trossamfunn.

Et eventuelt forbud er særlig problematisk når det i realiteten retter seg inn mot minoriteter, av to grunner: (1) Minoriteters praksis og ritualer blir mye lettere skyteskive fordi det skiller seg ut, fremstår som rart og unormalt sett fra majoriteten. (2) Forslag om forbud er lett å få gjennom fordi det rammer en liten del av befolkningen. Human-etisk forbund gjør seg dermed i realiteten til talsmenn for det som med en viss rett kan oppfattes som diskriminering. Det er vel det motsatte av humanisme?

Motargumentene har kommet til, det er bra. Men det er ikke bra at den mest balanserte drøftingen finnes hos frilanseren Øyvind Strømmen.

Et lignende utslag av aggressiv, nedlatende humanisme opplevde vi da Lars Gule langet ut mot kvinnelige muslimer som han mener har falsk bevissthet:

- Enten er du uvitende eller så lyver du. Denne virkelighetsfornektelsen er svært alvorlig. Kvinneundertrykking er et høyst reelt problem i muslimske kulturer. Kvinner behandles som mannens eiendom, låses inne, tvinges til å dekke seg til. Kvinner som protesterer får dødstrusler og fryses ut. Dere kan ikke fornekte at dette foregår, slo Gule fast.
Lars Gule var generalsekretær i Human-etisk forbund 2000-2005.

5 kommentarer:

Zeugma sa...

Jau, Lars Gule tykkjer eg er ein av dei meir fundamentalistiske personane i samfunnsdebatten. Han er skarp, og har ofte gode poeng, men er samstundes litt for lite mottakeleg for andre synspunkt. Synd, for Human-Etisk Forbund er, som du seier, eit viktig alternativ til folk som vil ha verdibaserte seremoniar, med eit ateistisk utgangspunkt.

Konrad sa...

Jeg vil ikke kalle Gule for fundamentalist, både hans posisjon og intellektuelle utvikling tilsier noe annet. Men bevares, han blir ofte revet med av sin egen stemme og tar litt av.

Selv om han er litt pompøs og ofte uttaler seg på tynt empirisk grunnlag, er han absolutt en viktig stemme i samfunnsdebatten.

Erling Skakke sa...

Ære være Lars Gule og alt hans vesen - inkludert alle hans HEFere - men nå har det seg slik at omskjæring har vært - og stadig er - en vesentlig skikk som har definert jødene fra andre folkeslag i uminnelige tider, jfr.:

"Dette er pakten dere skal holde, pakten mellom meg og dere og etterkommerne dine: Alt av hankjønn hos dere skal omskjæres. 11 Dere skal la forhuden bli omskåret, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere." (Første Mosebok, kap. 17, vers 10 og 11).

Hvis HEF vil forby omskjæring av gutter, sier man samtidig at man ikke kan være jøde i Norge.

Konrad sa...

Nettopp. Derfor er HEFs standpunkt ytterst problematisk. Dersom det var sterke og klare medisinske argumenter ville saken sett anderledes ut.

Selv synes jeg omskjæring bare er tøys, men så lenge de medisinske argumentene er svake og de religiøse er sterke forstår jeg ikke at en liberal organisasjon som HEF kan gå for forbud.

Konrad sa...

PS:
De fleste som praktiserer omskjæring i USA er kristne, der er mannlig omskjæring svært utbredt.

Hadde mannlig omskjæring vært en majoritetens praksis ville faktisk forbud vært langt mindre problematisk.

HEF burde kanskje minnes om jødeparagrafen som ble innført i vår ytterst liberale grunnlov av 1814.