lørdag 12. november 2011

Fra ord til handling

"Ja, tænke det; ønske det; ville det med, - men gøre det!"

Etter 22.juli har det vært tilløp til debatt om sammenhengen mellom ord og handling. Er ABB ene og alene skyldig? Er folk som Fjordman som har formulert ABBs agenda og begrunnelse for udåden medskyldige eller medansvarlig? Selv står jeg fast på at en rekke personer i norsk offentlighet (og mange flere i sub-offentligheten) er moralsk eller politisk (men ikke strafferettslig) medansvarlige for katastrofen.

Snorre Valen skriver i Klassekampen (12.nov) at denne debatten om sammenhengen mellom tanke og handling ikke har vært god nok:

Aftenpostens Knut Olav Åmås anbefalte varmt rasistlitteraturen til konspirasjonsteoretikeren Bruce Bawer, angivelig for hans «kamp for ytringsfrihet». I vår skrev en stortingsrepresentant på Facebook om hvordan han fryktet at «et nytt korstog ville bli nødvendig», mens en annen representant fra samme parti advarte mot «kulturell, etnisk og religiøs» utslettelse i Norge. Mener noen i ramme alvor at terroristens voldsfantasier oppstod i et vakuum fritt for politikk og ideer skapt av andre? At mannen var predestinert, født til å bli terrorist, og bare lette etter et tankesett hvis navn han kunne drepe i? Det tror ikke jeg. Jeg tror vi skaper vår egen verden - i fellesskap.
Her toucher Valen inn på et enda mer ubehagelig poeng: Er vi alle litt medskyldige? Vår skyld er kanskje unnlatelsens synd, vi burde nok ha gjort mer for å avlive de mytene og forestillingene som utgjorde ABBs drivstoff. Men må jeg tilføye: Det er en fundamental forskjell på å spre skremselspropaganda og konspirasjonsteori slik Storhaug/Bawer, Tybring-Gjedde, Carl I Hagen og Fjordman gjør eller gjorde, og det å la være å motarbeide mistenkeliggjøringen og avkle løgnene.

Dagen før i samme avis kommer Hans Rustad med den store overraskelsen: - Ord må ikke koples til handling, sier redaktøren for document.no. Dette er naturligvis det samme hakket i plata vi har hørt fra denne spesielle fløyen på høyresiden: På den ene siden vil folk som vri seg unna kritikk og "medansvar", på den andre siden ergrer Rustad, Bruce Bawer & co over at ABB har ødelagt for deres agenda.

-
Hans Rustad har ikke imponert meg med sin evne til selvkritikk etter 22. juli. Jeg har alltid vært kritisk til Document.no. Men jeg er blitt mer kritisk etter dette, sier Øyvind Strømmen til Klassekampen 11.nov.

- Selvfølgelig er det [kobling mellom ord og handling]. Akkurat som det er en kopling mellom Sayyid Qutbs (tenker tilknyttet Det muslimske brorskapet. Red.) skrifter og islamsk terrorisme. Hadde en muslimsk blogger skreve masse tekster som hadde blitt plukket opp av en terrorist og massedrapsmann, ville Document.no ikke reagert på den måten de gjør nå, sier Strømmen til Klassekampen.


Politisk statement i politisk kontekst.

Ingen kommentarer: