søndag 13. november 2011

Tankekriminalitet i Faremos tid

I sin redegjørelse for Stortinget antydet daværende justisminister Storberget "lovendringer som gjør forberedelseshandlinger straffbare også når det gjelder en soloterrorist", skriver Stanghelle i Aftenposten 11.nov.

Storbergets intensjon er sikkert god på bakgrunn av katastrofen 22.juli, men ideen er også ytterst problematisk både prinsippielt og praktisk. En ting er å "inngå forbund" med den hensikt å gjennomføre en terrorhandling (altså danne en terroristcelle eller noe slikt), en annen ting er å drive planlegging i full ensomhet slik ABB gjorde. Kan man i en rettsstat straffe X for å tenke på en mulig terrorhandling som X har lyst til å gjennomføre? Storberget synes med formuleringen "forberedelseshandlinger" å legge listen litt høyere. Men hva er en "forberedelsehandling"? Kjøpe 2 tonn kunstgjødsel? Melde seg inn i pistolklubb? Kjøpe jaktrifle? 9/11-kaprerne brukte tapetkniv og tok flytimer. Og hvordan skal man bevise at kunstgjødsel og rifle er anskaffet i bestemt og konkret hensikt? En slik paragraf vil være ekstremt vanskelig å håndheve rent praktisk og åpner i verste fall et sort hull i rettssikkerheten.

Advokat Jon Wessel-Aas er skeptisk til hvilken linje justisminister Faremo vil føre, til DagensIT sier han:

- Hun har sittet som justisminister, og i hvert fall vært ansvarlig for en ganske skandaløs håndtering av Lund-kommisjonen, der hun idet minste ikke hadde kontroll over det POT drev med. Vi har aldri fått klarhet i hva hun visste, sier Wessel-Aas.

- Skal du gjøre planlegging av soloterror straffbart vil det samtidig utvide PSTs overvåkingsfullmakter. Det vil ikke hindre fremtidige ensomme gærninger, men gå ut over sivile friheter til de som blir utsatt for det, sier Wessel-Aas.

Ingen kommentarer: