tirsdag 1. november 2011

Voldtektsbølge eller tilfeldig sammentreff?

Media, politi og politikere skal ha oss til å tro at det er en voldtektsbølge. La oss se på siste dagers hendelser gjengitt i VG:

** To jenter på 16 år skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i form av seksuelle handlinger av fem menn i alderen 16-20 år. Alle involverte er fra Pakistan og Afghanistan. Fem personer er pågrepet.

** En kvinne i 20-årene har anmeldt en voldtekt i en leilighet på Sandaker natt til lørdag. En mann i 20-årene er pågrepet.

** En kvinne i 20-årene har anmeldt to menn for voldtekt på et nachspiel på Bislett natt til søndag. En norsk og en svensk statsborger av ikke-vestlig opprinnelse er pågrepet.

** En kvinne i 20-årene ble forsøkt tvunget til oralsex i en piratdrosje på Nedre Grünerløkka natt til søndag. Gjerningsmannen er ikke pågrepet, men han skal være en mørkhudet mann 40-årene, som kjørte en eldre Mercedes.

** En 18 år gammel kvinne har anmeldt en overfallsvoldtekt i Vaterlandsparken ved Grønland natt til søndag. Kvinnen sier hun ble voldtatt av to menn med skandinavisk utseende. Begge snakket Oslo-dialekt.
Overskriften i VG er "Voldtektsgjenger jakter...", men fakta referert ovenfor gir ikke grunnlag for en slik generell påstand. Dette er tydeligvis urelaterte saker med eneste fellestrekk at de skjedde samme helg. Har det skjedde for mange voldtekter? Ja. Er disse en del av et mønster? Nei.

Fra statistikken vet vi at urelaterte hendelser ikke fordeler seg helt jevnt i tid, men tilsynelatende hoper seg opp i perioder. Derfor leder det lett til den feilslutning at det er et mønster eller en årsakssammenheng i rene tilfeldigheter (fenomenet kalles blant annet hot-hand fallacy).

Bør politiet gjøre noe? Selvsagt, men ikke med utgangspunkt i feiltolkning av tilfeldige hendelser.

Gilovich, T., Vallone, R., & Tversky, A. (1985). The hot hand in basketball: On the misperception of random sequences. Cognitive Psychology, 17, 295 – 314.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Glemmer du ikke nå at det har vært en solid økning i overfallsvoldtekter totalt sett i år sammenlignet med fjoråret?

Konrad sa...

Slett ikke. Men selve fremstillingen av saken ("bølge") gir inntrykk av at det er en felles årsak bak de mange voldtektene. Men når vi ser på detaljene (beskrivelsen av enkeltesakene) er det ingen grunn til å konkludere med at sakene er relatert. Mange ting svinger fra år til år uten noen forklaring (altså rene tilfeldigheter). At det var seks voldtekter en helg og 2 helgen før er ren tilfeldighet.

Det er selvsagt ikke akseptabelt med voldtekt eller overfallsvoldtekt. Men man kan ikke basere mottiltakene på ville gjetninger om en felles årsak, en felles årsak som kanskje rett og slett ikke finnes.

Erling Skakke sa...

Frps aktive ikke-rasist hadde her om dagen et vektig innlegg på facebook med forslag om hvordan voldtekt skal bekjempes.

Jeg siterer: "- Kan IKKe forstå at det er noe problem å bli kvitt alle voldtektene i Oslo og NORGE... Det er jo bare å stoppe alle ved Norges grense og sende alle apekattene tilbake til afrika der de kan dyrke si JÆVLA fine kultur (som noen presterer å si)." (Sitat slutt).

Ikke-rasismen i Frp er sannelig noe for seg selv.

Erling Skakke sa...

Frps aktive ikke-rasist hadde her om dagen et vektig innlegg på facebook med forslag om hvordan voldtekt skal bekjempes.

Jeg siterer: "- Kan IKKe forstå at det er noe problem å bli kvitt alle voldtektene i Oslo og NORGE... Det er jo bare å stoppe alle ved Norges grense og sende alle apekattene tilbake til afrika der de kan dyrke si JÆVLA fine kultur (som noen presterer å si)." (Sitat slutt).

Ikke-rasismen i Frp er sannelig noe for seg selv.

Anonym sa...

@Erling Skakke

Og hva er feil med den påstanden?

Bare det å sperre inne de som har fått avslag på asylsøknaden hadde kuttet kraftig i tallene ovenfor anmeldte voldtekter.

Man kan selvsagt si at det er en for høy pris å betale, men det er en korrekthet ut ifra tallene slik de foreligger over store deler av landet, og ikke bare Oslo at utenlandske statsborgere er i kraftig overvekt, også i faktiske tall flere steder i landet.

Konrad sa...

Norskgoy:
Her to problemer:
1) Statistikk: Hvor stor andel av voldtektene begås faktisk av asylsøkere med avslag?
2) Prinsippielt: Kan man "sperre inne" en hel kategori mennesker bare fordi de er overrepresentert på krimstatistikk? La meg minne om at menn i alderen 16-40 år står for det meste av kriminaliteten i Norge, herunder vold, vinningsforbrytelser og råkjøring. Sperre inne?