søndag 20. oktober 2013

E39: Fjordkryssing dårlig ide

Fire av sju ferjeavløsningsprosjekter på E39 mellom Stavanger og Trondheim er svært samfunnsøkonomisk ulønnsomme uansett regnemåte og bør legges bort dersom samfunnsøkonomisk nytte skal legges til grunn. Av de tre andre er bare kryssing av Boknafjorden lønnsom.

TØI peker på det åpenbare og enkleste løsningen som ingen vil snakke om: Hyppigere og litt raskere ferger. Dessuten finnes det for flere av fjordkryssingene allerede alternativer som er ferjefri eller har kortere ferjer.

Ingen kommentarer: