torsdag 24. oktober 2013

Statoil - Frankensteins monster runder 40 år

Statoil ble etablert for 40 år siden for å håndtere nasjonal deltakelse i oljeutvinningen på norsk sokkel. Men nå har Statoil vokst til et monster som opphavsmannen ikke lenger
har herredømme over. Nå sist demonstrert ved omfattende planer om utflagging. Ledelsen i selskapet forfølger sin egen agenda og det blir stadig mer uklart hvorfor selskapets priviligerte posisjon innenlands skal være en plattform for ledelsens imperiebygging og fløteskumming. Statoil har blitt en lekegrind for et knippe direktører med Helge Lund som en småkonge.

Den beste løsningen er trolig å nekte selskapet å drive utenlands eventuelt å tømme selskapet for penger, og selge ut de forskjellige feltene.

Ingen kommentarer: