lørdag 26. oktober 2013

Habilitet, troverdighet og lojalitet

- Det skal ikke være noen tvil om lojaliteten til fedrelandet og tilknytningen til det norske folks historie og tradisjoner, og at man skal ivareta dette landets interesser. Er man innflytter fra et annet land med masse familie og røtter fra et annet sted, så kan det gi konflikter og reise spørsmål om hvor man har sin lojalitet, sa Carl I. Hagen på forsommeren 2006.

Nå er det altså Hagens partikollega Listhaug som stilles til veggs. Og nei, diskusjonen handler ikke om habilitet, slik Minervas Andresen påstår. Habilitet er et juridisk spørsmål som relativt enkelt kan avklares formelt, det er en snever og uinteressant diskusjon. Nei, dette handler om at troverdigheten er svekket når vi ikke vet hvor Listhaugs lojalitet går. Ap rekrutterer fra LO, Sp fra Bondelaget, og Høyre har gode forbindelser til NHO - dette er ingen hemmelighet, alle forstår at en senterpartist har sterke bånd til Bondelaget og da vet vi også hvordan politikken skal forstås. Men hvilke bånd har Listhaug?

Ingen kommentarer: