tirsdag 22. oktober 2013

Sosialistenes klamme hånd over familien

"Familiane skal få organisere liva sine sjølve. Fremskrittspartiet står for valfridom. ....  Og det er problemet med sosialistane: Dei tolererar berre det dei sjølv definerar som riktig.   ... Eg er stolt av å tilhøre eit parti som stemte mot den nye ekteskapslova. ... ekteskapet – ja, det er mellom mann og kvinne." [applaus]

Selektivt sitert fra Listhaugs tale til Frps landsmøte 2009, utskrift v/Indregard.

Frp står for valfridom

Ingen kommentarer: