søndag 20. oktober 2013

Lastebilene har skylda

Nesten all slitasjen på norske veier skyldes tungtransport (Aftenposten 19/10), og når jernbanen ikke leverer varene går stadig mer gods over til trailere på vei.

Når slitasjen skyldes lastebiler bør lastebilene betale tilsvarende mer veiavgift (Aposten 19/10):

Personbilene er frikjent. Tungtransporten gis all skyld for å bryte ned veiene. Nå skal prisen på bordet. Den nye samferdsels- ministeren er en av dem som har bommet grovt på skyldfordeling mellom små og store biler. - Jeg har trodd at ett vogntog tilsvarer ca. 50 personbiler, sier Solvik-Olsen.
Faktum er at slitasjen av lette personbiler er så og si null sammenlignet med tunge kjøretøy. I tillegg fylles stamveiene opp tungtransport, på stamveiene (E6, E16 etc) utenom byene er bortimot hvert fjerde kjøretøy en trailer, mens det innenfor Oslo feks er 5-10 % trailere på E6. Disse trailerne frakter som regel gods som likegodt kunne gått med båt eller jernbane.

Dersom man snur veksten i tungtransport på veiene (f.eks. ved avgiftsøkning), vil behovet for omfattende veiutbygging avta tilsvarende. Det er trailerne som skaper problemer på underdimensjonerte stamveier.

2 kommentarer:

KEE sa...

Nja. Trailerene skaper slitasjen, men det er matpakkekjørerene som utfordrer kapasiteten på veiene, og som fører til krav om stadig bredere vei. Begge kostnadsdrivende- den ene i forhold til vedlikehold og den andre i forhold til en uendelig rekke av investeringer vi er nødt til å ta for å avhjelpe trafikksituasjonen.

Konrad sa...

Bildet er sammensatt, det er jeg enig i.

I de store byene (særlig Oslo m/omland, jfr E18 Oslo-Sandvika i rushtiden) er det matpakkekjørerne som fyller opp veiene. Det lar seg ikke gjøre å investere seg ut av slike køer (altså bygge stadig mer o bredere veier). Det må bli dyrere å bidra til trengsel f.eks. på E18 rundt Oslo (veiprising/avanserte bompenger) og alternativene må bli bedre (kapasitet, tilgjengelighet, pålitelighet).

På stamveiene utenom byene (f.eks. E6 i Gudbrandsdalen, Rv 3 i Østerdalen eller E136 i Romsdalen) er tungtrafikken dominerende, i Østerdalen er over 30 % av kjøretøyene trailere (målt i antall, målt i tonn utgjør de derimot 95 %. Det er altså trailerne som sliter ned de store stamveiene, men de betaler ikke tilsvarende i avgifter. Dessuten fyller tungtrafikken uforholdsmessig opp pga sin størrelse og lave fart i bakkene, alle som har kjørt på E6 eller Rv 3 vet hvordan dette er i praksis. Det er også tungtrafikken som er størst til plage for fastboende langs veien. Også her er løsningen å få mer gods over på båt og bane. Det er egentlig ganske tullete å kjøre trailer mellom norske byer som Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim, alle er jo havnebyer og kan med letthet håndtere det som i dag går på vei. Norge har jo bare en håndfull innlandsbyer, de er til gjengjeld ikke så store.