tirsdag 1. oktober 2013

Hvitvasket rasisme?

Det gjøres stadige forsøk på å late som Frps høyreradikale og proto-rasistiske fløy ikke finnes. Forrige gang var det Minervas/Civitas faste kommunistjeger Bård Larsen som måtte ty klassisk bløff og selektiv sitering for få argumentet til å henge sammen.

Larsen ble ikke bare innhentet av sitatsjekk men også av virkeligheten da Tybring-Gjedde fortsatte å terpe på sine konspiranoide og proto-rasistiske utsagn om "snikislamisering", "grave vår etniske grav" og det store antallet asiater og afrikanere i Oslo.

Nå er det professor Matlarys tur med en tynn suppe av et innlegg: "Hensikten var å sette et negativt stempel på FrP og ved det å kunne påvirke regjeringsforhandlinger gjennom å delegitimere partiet mest mulig." Delegitimering av politiske aktører skjer naturligvis hele tiden, det burde jo Matlary som professor i faget vite, ikke minst Frp har jo drevet dette i alle år mot sine motpoler. Solvik-Olsen avfeide f.eks. kritikk med å konstatere at kritikeren tilhører et "venstreradikalt nettverk" - er det noe mer saklig? Matlary burde fått med seg at Tybring-Gjedde og hans meningsfeller i partiet med sine utspill selv har servert "delegitimeringen" på et sølvfat.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Aller først vil jeg gratulere. FrP har ikke bare stilet alt for lavt - men de har heller ikke fått uttelling i forhold til dette alt for lave målet. Sånn sett har jo venstresida seiret.

Det du skriver i post etter post ser unektelig litt underlig ut hvis man ser det i forbindelse med uttalelsene fra USAs avtroppende demokratiske ambassadør:

"Jeg får et kick av å høre Frp bli betegnet som "ytterste høyre". Da sier jeg at Norge ikke vet hva det ytterste høyre er. Hvis man ønsker å kalle Frp det ekstreme høyre, så dra over og snakk til Tea Party, sier White, som selv er ihuga demokrat og president Barack Obamas mann inntil benet.

- Alle norske partier ville passet inn i det demokratiske parti (i USA), sier han – uten å blunke".


Godt intervju. Bør leses i sin helhet.

Selv ville jeg utvilsomt høre hjemme blant republikanerne, og det virker snodig at du gang på gang utroper helt alminnelige politiske ståsteder som ekstremisme.

Er så snikislamisering noen dårlig term? Næh. Mange ganger ser det unektelig ut til at multikulti skal dras ned over ørene på folk uten at de spørres - og det skjer da også at det kommer tilpasninger til muslimske innvandrere som ikke hører hjemme noe sted.

Jeg er enfoldig nok til å mene at dersom du flytter til et annet land, så får du ta det som det er.

Dersom du spurte folk i fattige land om hva de egentlig mener om i hvilken grad Norge burde tilpasse seg sine innvandrere, tror jeg du ville få bakoversveis. Norsk venstreside, og du inkludert, er jo mer ekstreme enn hva muslimer selv ofte er.

Det som først og fremst er galt med norsk innvandringspolitikk, om vi ser bort fra at incentivene er fullstendig forkastelige, at forståelsen for at integreringen er fraværende ( til tross for at det som bestemmer hvor mange innvandrere man kan ta i mot avhenger av nettopp integreringen) og at de økonomiske eventyrene som fortelles er helt beyond reason (de eldre i distriktsnorge skal pleies av innvandrerne i Oslo Øst. Det er derfor innvandringen er nødvendig etc.), er at man aktivt lærer innvandrerne at nordmennene ikke er herrer i eget hus.

Hvis noe er ekstremt, må det være dette. Du finner ikke mange andre land (utenfor de dekadente landene i Nordest-Europa) hvor politikerne nekter å ha på seg buksene når det handler om innvandringspolitikk.

Konrad sa...

Du har overhode ikke forstått poenget

"Er så snikislamisering noen dårlig term? Næh. Mange ganger ser det unektelig ut til at multikulti skal dras ned over ørene på folk uten at de spørres - og det skjer da også at det kommer tilpasninger til muslimske innvandrere som ikke hører hjemme noe sted."

Dette er en stråmannsargumentasjon, det handler ikke om at valget står mellom "snikislamisering" og "multikulti". Saken handler om hvordan TG og Kent Andersen snakker om disse tingene. Det er en konspiranoid og proto-rasistisk fremstilling der ansvarlige politikere blir fremstilt som quislinger og kultursvikere. Det er ufyselig det TG og Andersen holder på med.

La oss gjerne diskutere innvandring og integrering, men ikke på TGs og Andersens nivå. Selv er jeg ingen tilhenger av innvandring, men jeg vemmes over dermed å havne i selskap med TG og Andersen.

Anonym sa...

Nja. Tar du Nils A Andresens innlegg hos Minerva: "Ta til motmæle" så argumenterer han tilsynelatende mot å tallfeste innvandringen. Kent Andersen sier dette, og får tyn, men man kan jo spørre om hvorfor.

Integrering er en jobb, og de aller fleste jobber tallfester vi. Å ikke tallfeste, blir absurd! Hvordan skal man kunne lage en generalplan i en kommune uten å fastsette de gjeldende behovene? Om man ikke vil tallfeste innvandringen, er konsekvensen at man ikke får tatt integreringsjobben seriøst. Man får ikke kartlagt ett eneste behov på lang sikt.

Ordet svik er annen stråmann som må brennes før diskusjonen kan starte. Flere - ikke bare du - har hevdet bruk av dette ordet er aldeles uhyrlig: Dette legges så ut i stil med at "vi vet jo alle hva man gjør med svikere. Tenk 1945. Svikere skal skytes".
Dette er bullshit. Ingen har noen gang antydet dødsstraff for Treholdt, uansett hvor løst ordet svik har sittet.
Svik brukes i mange sammenhenger, og i forbindelse med f.eks. mandatsvik er det ikke særlig kraftig heller.
Derfor er vi nødt til å gå tilbake til det ordene egentlig betyr, i stedet for å bygge opp falske assosiasjoner - også kaldt stråmenn.

Ville det være ille å snakke om kultursvik? Først og fremst ville det være uhensiktsmessig, i og med at de som anklages verken forstår første eller andre ledd av det sammensatte ordet. Ikke kan de definere kultur på noen operasjonell måte, og ikke har de et rasjonelt forhold til ordet svik heller (som argumentert ovenfor). Men ser vi bort fra det rent funksjonelle, er ordet meningsfylt nok. Det kan bare ikke brukes fordi det tiltrekker seg alt for mange stråmenn - ofte uten at stråmannskonstruktørene har tilstrekkelig ballast til å se det selv.

Kan man anklage tidligere regjeringer for et svik mot Norge, eller er dette for vidtgående? Da må man vel se på hva folk f.eks. dømmes for. Mandatsvik trenger ikke være store greiene. Ser man så på artiklene i Finansavisen f.eks. som setter kostnadene ved innvandringen opp mot oljefondet, og som så vidt jeg forstår hevder at sistnevnte i realiteten allerede er disponert til innvandring (hvis gjeldende trender fortsetter). Ville slikt være svik? Ville det være verre enn om en stiftelsesbestyrer foretar noen tvilsomme investeringer?

Poenget er selvsagt at ordet svik ikke har det i seg som mange kjører frem i mangel av argumenter eller lyst til å diskutere. Ordet skjuler kort og godt ikke noe death wish, noen trussel eller noen oppfordring til borgervern eller å ta loven i egne hender.

Når alle disse stråmennene kommer sprettende opp som en endeløs rekke av esketroll i innvandringsdebatten, så er det ikke tilfeldig. Det skyldes at man ønsker å avspore, hindre og ødelegge debatten. Det er manipulasjon. (Du kan selvsagt overraske med vilje til en saklig diskusjon av innvandring. Jeg ville bli overrasket av den enkle grunn av du tidligere har viderebragt så mange stråmenn som har tjent til å sabotere en slik debatt).

Det vi burde gjøre, er å se fremover: Nå er vi i ferd med å få en ny regjering. Det viktigste her er ikke så mye sak som mulighet til å kunne redde ansikt. Det er nå mulig å gjøre nødvendige endringer uten å bli konfrontert med tidligere utsagn, løfter og beslutninger. Det er mulig å gjøre ting med innvandringen som Jens ser vil være riktig, mens som AP ikke kan gå inn for av historiske grunner (bordet fanger).

Jeg tror at i stedet for å antyde etnisk rensning, krematorieovner, gasskamre og statsstøtte til Ku Klux Klan, burde man se ting litt realpolitisk: Aldri har det blitt åpnet så mange pol som da KrF satt i regjering. Aldri har SV vært så lite uansvarlig (merk at jeg ikke sa "ansvarlig") som da de satt i regjering.

Opprett et migrasjonsministerium, og gjør Thybring Gjedde til migrasjonsminister. Det ville kunne bli veldig bra!

Konrad sa...

For det første bør du få med deg at jeg slett ikke skriver om innvandring, prøv å få det inn i nøtta. Jeg skriver om den politiske debatten og hvordan TG og Kent Andersen tilsviner den. Kent Andersen kalte regjeringen for quislinger og de to mente at regjeringen dolket norsk i kultur i ryggen. Har du aldri hørt om dolkestøtlegenden? Vet du hva som skjedde med Quisling? Disse to bruker en retorikk som er så ufyselig at det er til å spy av.

TG synes det er for mange afrikanere i Oslo. Nei, han sier ikke "innvandrere" (som inkluderer svensker og polakker), han sa "afrikanere". Dette er rasistisk polemikk. Det er ikke en innvandringsdebatt.

Anonym sa...

Eller er det du som tilsviner debatten? Stråmennene regner fortsatt.

Det er ikke noe galt i å si at det er for mange afrikanere i Oslo. Sier man at det er for mange innvandrere i Oslo, så kommer dere bare trekkende med "uten arbeidsinnvandringen stanser Norge.

Dolkestøtslegende... Ny stråmann. Å dolke noen i ryggen vet vi hva betyr, og det visste folk lenge før første verdenskrig brøt ut.

Du sier du vil snakke sak, men snakker om alt annet, og gjør Gjedde og Andersen til saken, men der er det faktisk ikke noe å kritisere. Les Disneyland-kronikken en gang til. Den er helt stueren.

Si det da heller som det er: Dere tør ikke snakke saklig. Dere tør ikke svare på de spørsmålene som Gjedde og Andersen stiller. Og da er det jo bare stigmatisering og stråmenn som gjenstår.

Det kommer aldri til sak. Kun kritisk lesning for å se om noen har skrevet et forkjært ord - og så tar man fatt i nettopp dette.

Konrad sa...

Jeg kan gjerne diskutere økonomiske konsekvenser av INNVANDRING. Å diskutere med utgangspunkt i at det er for mange AFRIKANERE eller MUSLIMER går jeg ikke med på, det er proto-rasisme. Å joda, TGs og Andersens dolkestøtsretorikk er mildt sagt oppsiktsvekkende nettopp fordi de bruker nøyaktig samme metafor som nazistene. Hva faen er poenget med det? Er de TG og Andersen helt kokko?

Jeg vet ikke hvem "dere" er, Konrad er bare en person som slett ikke svarer for hva andre måtte si eller mene.

Anonym sa...

Å gi nazistene opphavsrett til metaforen å dolke noen i ryggen faller på sin egen urimelighet. Enda et sidesprang.

Å si at det er for mange afrikanere i Oslo har lite med rasisme å gjøre. Selv ikke FNs rasismedefinisjon ville gjøre et slikt utsagn kritisabelt - med mindre man mener at alle folkeslag har lik rett til å flytte til Oslo.

Det som da gjenstår er om det er greit å si at der er for mange muslimer, men det er det ikke så mange som mener, dersom de bare kunne oppføre seg. Snikislamisering handler da heller ikke om muslimer, men om norsk ettergivenhet.

Kanskje er jeg ikke så religiøs, men min rett til å være hedning tar jeg alvorlig. Ett ondt ord om min livsførsel fra muslimsk hold er ett ord for mye. Det er også det det så ofte går galt for dem: Vondord slenges ut om folk som ikke retter seg etter koranens ord. Det stilles krav om ikke-muslimer skal rette seg etter koranens bud.

Det er faktisk verre enn indremisjon, Jehovas vitner og læstadianerne til sammen.

Skal de til Norge må de akseptere at Norge preges av å være en tildels altomfattende stat med feministiske verdier. En stat hvor storfamilien er uønsket og Gud er en vits.

Ser du; det er intet galt i å snakke om muslimer som gruppe, og den oppvakte leser VET selvsagt at man godt kan snakke om grupper uten å hevde at det gjelder hele gruppen uten unntak. Det er bare tull at man ikke kan generalisere - men som enhver statistiker vet, finnes det enkelte metodemessige begrensninger (ikke etiske).

Det er forresten ikke noe rasistisk i å si at afrikanere eller andre fremmedkulturelle ikke går så godt sammen med norsk kultur heller.

Så når alt kommer til alt koker dette ned til at du og mange andre skygger unna hver gang en debatt om innvandring begynner å bli interessant - og da er det stråmenn og manipulering for alle pengene.

Og da gjenstår det bare en ting: å se hviket ord Konrad henger seg opp i denne gangen. Jeg venter i spenning.