søndag 27. oktober 2013

Rasismen i Frp

...slik det ser ut fra Sverige.

Og som Raag Raaum påpeker: Hvor er ytringsfrihetsfundamentalistene?

Hint: De sitter i regjering sammen med Høyre, og de sitter musestille og frykter å bli truffet av en boomerang de selv har sendt ut.

Ytringsfrihetsfundamentalisme har 
en tendens til å treffe avsenderen.


21 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg synes vel egentlig at det skader FrP mer at man kutter enn at man ikke gjør det. Det som blir sagt, slår jo overhodet ikke.

Ser vi så bort fra det du tar opp rent konkret, og tenker litt mer på hva svensker generelt har fått seg til å synse, så er det en refleksjon som jeg synes det er verdt å få med seg:

Et utsagn er ikke nødvendigvis det samme, selv om det har nøyaktig likt meningsinnhold, hvis det fremsettes av to personer på ulikt sted.

Opplagt er det tryggere å si at Putin er homse hvis man gjør det i Oslo i forhold til på den Røde plass eller enda verre steder. Men det er engang slik at fordi f.eks. norske avislesere er ganske ignorante om internasjonale forhold, så er det forholdsvis likegyldig hva ei eller annen arbeiderpresseblekke skulle finne på å skrive om danske Pia Kjærsgaard. Det er nesten slik at Arne Strand ikke ville kunne ha injurierende kraft. Prat om det store utland er stort sett gratis.

La oss så si at slike påstander ble gjengitt i et TV-program som ble solgt til Danmark. Da ville jeg, som sjef hos kjøperen trolig klippe. Jeg ville ikke ha behov for noe injuriesøksmål. Jeg ville trolig klippet uansett, selv om søksmål skulle være utelukket, fordi det som sies i Norge ikke kan gå rett inn i en dansk debatt.

Sånn sett er det helt greit å vurdere at en rabiat uttalelse fra noen som ikke har dyptgående kunnskap om norsk politikk klippes bort.

At så norsk presse velger å i det hele tatt bruke tid på slikt, viser vel snarere at norsk presse sliter med større problemer enn at den er totalt venstrevridd: Den sliter med et fravær av god journalistikk.

Drit nå i at journalisten er kommunist, så lenge han graver frem noe som er verdt å lese. Der er problemet. Norsk presse graver ikke.

Det som da står tilbake for en fjott med et kall, er hets. Dum, ubegrunnet og lavpannet hets.

Herregud, Konrad. Du har i dag et kompakt norsk journalistkorps som sitter der og hater, skrekkslagen ved ideen om at noen som ikke vil ha pressestøtte sitter i regjering.

Og så åpner du avisen. Hva finner du? INGENTING! Som er resultatet av flere tusen manns innsats. Norsk Journalistlag har vel rundt 10 000 medlemmer.

Tenk deg at du stod og så ut over en forsamling av 10 000 mennesker. Det er mange folk. Likevel er dette ikke hvem som helst. Det skulle gjerne være skriveføre menn og kvinner som har ordet i sin makt.

Så neste gang du leser aviser, kan du ha dette for øyet: det er den samlede åndsaktiviteten til 10 000 mann! Avisene låner fra hverandre, og siterer hverandre, så leser du et par aviser, får du innblikk i hva et samlet norsk pressekorps presterer.

Har de virkelig ikke skarpere ammunisjon enn at en eller annen svenske har kalt H og FrP for rasister?

Konrad sa...

Hva som treffer og ikke er irrelevant. Det er heller ikke et poeng at svenskene ikke helt forstår norsk offentlighet. Poenget er at utsagnet (som ble begrunnet og konkretisert) ble klippet. Feighet muligens? Men hvor er da Frperne og andre som var opptatt av å publisere Muhammedkarikaturene, ja for noe annet ville være feighet. Og ja: Muhammedkarikaturene var mye mindre relevante enn det som ble klippet bort her.

Anonym sa...

Skavland selv har vel svart relativt greit - om enn diplomatisk. Det er ikke noe unikt at det klippes.

Kjører vi så ting helt ut i det glade vanvidd, og sier at f.eks. H og FrP, som skjelles ut som rasister - og der bruker han jo en rasismedefinisjon som ikke er gjengs. Ikke at jeg anser FN som noen moralsk autoritet, men selv ikke FNs rasismedefinisjon ville kalle dét rasisme, som han mener er rasisme. Så for de fleste, er det strengt tatt en injurie.

Klart, mannen kan mene at det er rasisme, og han kan fritt mene at iskrem heter pølse også. Spørsmålet er om det er formålstjenlig at vi ikke har styr på språket. At han selv ikke mener det er injurierende, er ikke et gyldig argument. Kaller jeg XX for et rasistsvin, og ikke har noe å ha det i, kan jeg dømmes, uansett hvor riktig jeg mener påstanden er.

Nå er vi ikke der hvor injuriesøksmål er aktuelt, og det ville neppe blitt aktuelt, ettersom mannen ikke har injurierende kraft i Norge.

Langt der ute i prinsippenes ekstremer kunne man så si at FrP og H burde, i ytringsfrihetens navn, krevet at injuriene skulle og måtte sendes.

Da er vi langt ute. Faktisk så langt ute at det tilsvarer at man skulle kreve at imamer skulle ha krevd ytterligere publisering av Muhammed-tegningene.

Så harde krav er det ingen som har stilt. Man har kun krevd at de får holde reaksjonene sine innenfor det lovlige. Man kunne også krevd at reaksjonene skulle være anstendige.

Men når du så nevner nettopp Muhammed-tegningene, er du vel og klar over at den ene av de tre aller mest sentrale personen i hele Muhammed-krisen, nå har bedt både JP, Danmark og tegnerne om unnskyldning. Han sier at tegningene var berettigede, at de tok opp et sentralt problem, men at man kan spørre om JP fant riktig form for belysning av saken.

Ahmed Akkari, Read Hleyhel og og nå avdøde Abu Laban reiste til Midtøsten for å piske opp stemningen, og med seg hadde de illustrasjoner som de visste at JP aldri hadde trykt.

Akkari er nå en person som omfavner Trykkefrihedsselskabet.

Vil du ellers ha en diskusjon om tegningene, bakgrunnen og hva som egentlig skjedde, så er det selvsagt helt i orden. Det er faktisk på sin plass når du sier at de var svært lite relevante, for det er vel det du sier?

Konrad sa...

Nei nå roter du fælt. Dette handler ikke om hva som er objektivt sant, altså om denne svensken har rett i sine karakteristikker av Frp. Ytringsfrihet handler jo nettopp om retten til å si også det som ikke er sant, det som mange er uenig i eller det som noen synes er støtende/ufint. Muhammedkarikaturene er en treffende analogi, din lange utledning har ingenting med saken å gjøre. Poenget er at særlig Frp var høyt på banen og snakket om "retten til å krenke", det inkluderer retten til å krenke Frp ved å kalle dem rasister. Og nei, dette handler ikke om injurier, men kritikk av et politisk parti.

Anonym sa...

Så du sier at FrP burde kreve å bli krenket, mens muslimene har rett til å reagere fullstendig koko hvis de krenkes? Og som avledning: den som ikke står opp for ytringsfriheten, har rett til å undertrykke den - for da er det ikke hykleri.

En kanal er ikke forpliktet til å sende en injurie eller usannhet - akkurat som at du ikke er forpliktet til å la denne kommentaren stå. Du har faktisk ikke redegjort for H og FrPs befatning med saken, annet enn at de ble omtalt av en svenske. Har NrK noen publiseringsplikt? Har du? Er min ytringsfrihet krenket om du ikke publiserer? Har det i det hele tatt noe med ytringsfrihet å gjøre, i sin snevre form? Er det noen som har nektet svensken å bable videre? Har han fått trusler om å få strupen skåret over hvis han krenker H og FrPs ære?

Er det fair å ta FrP og H fordi noen har håndhevet sitt redaktøransvar i en sak hvor det serveres noe babbel fra en talkshow-gjest?

Og jo. Utredningen er relevant. Når selv den krenkede, etter å ha tenkt seg om, ser det absurde i eget handlingsmønster, er det på tide å åpne for muligheten at eksemplet ditt er ... utdatert.

Egentlig kan man ikke vurdere Muhammed-krisen på basis av andre muslimers reaksjon heller, da de jo ikke kjenner den opprinnelige krenkelsen - av den enkle grunn at de nevnte herrer reiste til Arabien medbringende bunker av materiale som aldri hadde vært trykket av Jyllands-posten.

Den opprinnelige fornærmelsen var så liten at den ikke ble lagt merke til, så da måtte man lyve den verre.

Anonym sa...

:)

Konrad sa...

Nå er det faktisk slik at mange oppfordret til å trykke Muhammedkarikaturene av prinsipp, ikke fordi de var sanne eller relevante, men fordi å unnlate å trykke ville være feighet.

Har ikke NRK vært feige når de klippet i innslaget? Burde NRK av PRINSIPP ha sendt innslaget, selv om det er usant eller irrelevant?

Å anklage et parti for rasisme er ikke injurierende.

Tybring-Gjedde og Kent Andersen (Frp) kalte regjeringen for quislinger og kultursvikere - er ikke det injurierende? Og trolig er helt usant, men OK å trykke for Aftenpostens debattredaktør Åmås.

raagraaum sa...

Vi husker jo fra tida rundt de omtalte tegningene - de som ropte høyest den gangen greide ikke å se forskjellen på ytringsfrihet og å være enig i ytringene.

Det var noen av oss som den gangen mente (a) at når reaksjonene på tegningene ble som de ble - for eksempel angrep på nordiske ambassader, så hadde media en plikt til å gjøre oss kjent med hva det hele skyltes, men (b) at vi ikke mente at det ytrede hadde noen verdi som ytringer.

Sånn sett er det vi ser her, både hos norske "ytringsfrihetsfundamentaliter" og "anonym" her den manglende evnen til å skille mellom disse to forholdene.

Altså å tenke to tanker på en gang.

Anonym sa...

"Nå er det faktisk slik at mange oppfordret til å trykke Muhammedkarikaturene av prinsipp, ikke fordi de var sanne eller relevante, men fordi å unnlate å trykke ville være feighet."

Hele saken endret karakter da truslene om vold kom. Da trykket man fordi man ville markere at "dere kan ikke true dere til å beslutte hva som skal trykkes eller ikke".

Den vinklingen og saken som Jyllands-posten hadde, var på mange vis bare ett av mange tema som denne, forøvrig glimrende, avisen tar opp: Var danskene blitt så redde for de innvandrerne at de ikke engang turte å illustrere en barnebok? Kåre Bluitgens barnebok var ikke islam-sjikane, og har så vidt meg bekjent ikke blitt beskyldt for det heller.

JP fant saken absurd, og ville ha den frem i lyset. Avisen sendte ut invitasjoner til stripevis av tegnere, men kun 12 sa ja til å tegne Muhammed. Det gjorde de så, og når alt kom til alt ble det - etter mitt syn - gjort med veldig mye respekt. (Det var ikke mye Lars Vilks over det).

Det var et par tegninger med litt brodd i, men stort sett var det sobre greier. Selvsagt er det mulig for en avistegner å se for seg Muhammed med bombeturban.

Det er verdt å merke seg tidsforskyvelsen. Etter publiseringen, ble tegningene blant annet offentliggjort i en egyptisk avis midt under ramadan. Det skjedde ingenting. Det skjedde ingenting før det ble besluttet at man skulle føle seg krenket, og så gikk man ellers på jakt over annet støtende materiale, så som et bilde av en mann med griseører og tryne (tatt i en situasjon som var en konkurranse i grisehyl). Det var andre tegninger og, laget primitivt men sikkert støtende for personer med en meget bokstavtro, ureflektert og militant tro. Felles for tilleggsmaterialet, var at det intet hadde å gjøre med Danmark eller JP.

Sånn klarte man å starte brannen, og reaksjonene i Vesten var sånn sett ikke så religiøst betonet, som de var prinsipielt fundert. Her trykker vi hva vi vil, med mindre det ikke er eksplisitt forbudt (så som ting som er hemmeligsetmplet) - og så tar vi eventuelle oppvasker i retten etterpå. Det var en forsvarsreaksjon mot muslimer som sa "du trykker, vi skjærer".

Motivet for de opprinnelige tegningene var det knapt noen som kjente, og etterhvert var det millioner på gatene som var rasende for noen tegninger de aldri hadde sett, og oppildnet over ting som JP aldri hadde trykt.

"Har ikke NRK vært feige når de klippet i innslaget? Burde NRK av PRINSIPP ha sendt innslaget, selv om det er usant eller irrelevant?"

Veldig mye klippes nok med mange færre etiske vurderinger enn man kanskje kunne tro. Mye handler om praktiske vurderinger. Her vil jeg tro at man har valgt å tenke at det beste for seertallene er at vi ikke sender denslags, som vil gjøre at nesten halve folket vil vurdere avknappen.
Jeg tror ikke at AP-bastionen NrK har vært instruert av H eller FrP om å klippe. Jeg tror heller ikke at man har sett innslaget som viktig mht. fastsettelsen av lisensen.

Endelig synes jeg at Disneyland-kronikken er grei. Kanskje skulle den vært gjennom en språkvask for å gjøre den mindre sårbar for billig venstreretorikk. I nevnte kronikk omtales den førte politikken som et kultursvik, og det er vel ikke akkurat noen bombe?

Konrad sa...

"Endelig synes jeg at Disneyland-kronikken er grei. Kanskje skulle den vært gjennom en språkvask for å gjøre den mindre sårbar for billig venstreretorikk. I nevnte kronikk omtales den førte politikken som et kultursvik, og det er vel ikke akkurat noen bombe?"

Så det er greit å omtale ledende politikere som quislinger og svikere, men ugreit å påpeke elementer av rasisme i Frp (fordi det muligens er usant)? Jøyemej for en sprø verden jeg lever i.

Nei dette handler ikke om voldstrusler og instruksjoner, men at NRK tilsynelatende drev selvsensur av ren feighet - det er likheten med Muhammedkarikaturene. Sammenligningen er fascinerende fordi rollene er byttet om. Dessuten tok Stoltenberg sympatisk nok Frp i forsvar.

Raag Raaum sier det presist. Dette handler ikke om det eksakte sannhetsgehalten eller relevansen, men om sensur av kontroversielle ting.

Anonym sa...

Selvsensur er mange ting, men det er viktig om man sensurerer egne handlinger fordi man vil, eller fordi man føler seg tvunget.

Du stiller NrKs beslutninger - som jeg mer enn antyder handler om seertall, og dermed om penger - opp mot at kunstnere ikke tør tegne et fenomen av frykt for sitt liv.

Programmer kuttes, programmer settes inn og programmer tilpasses på løpende bånd for å tekkes seertallene. Det lages serier på basis av fokusgrupper: Får vi flere seere om helten dør, om han overlever sterkt skadd eller om han gjør noe helt tredje. Uansett hvor mye lisensfinansiert NrK er, er kanalen alt for fiksert på seertall. Det blir misforstått å fremstille klippebeslutningen som feighet.

Minimumskravet for at du kan fremsette en slik påstand med noen grad av rimelighet, er at du kan skissere hva det var de hadde å frykte om de ikke hadde klipt.

Jeg velger å tro at du ser at det der halter.

Mht. Disneyland-kronikken, er det ikke meget i den i dens nåværende form som er kritisabelt. Dersom den evt. skulle være redigert, så foreslår jeg at du hiver frem hva det opprinnelig stod.

Raag Raaum sier:"Det var noen av oss som den gangen mente (a) at når reaksjonene på tegningene ble som de ble - for eksempel angrep på nordiske ambassader, så hadde media en plikt til å gjøre oss kjent med hva det hele skyltes, men (b) at vi ikke mente at det ytrede hadde noen verdi som ytringer."

Jeg har forsåvidt redegjort for - veldig overfladisk riktignok - den innledende grunnen til at JP kjørte saken. Jeg mener at når selv en av de tre viktigste aktørene for å få krisen til å eksplodere, og den ene av de to gjenlevende, nå reiser rundt og sier unnskyld for det han gjorde, så viser det at dere som reagerte dengang gjorde som det så ofte skjer: Dere sjekket ikke sak, og handlet på impuls, basert på et moralsk kompass med betydelig misvisning.

Dere trengte ikke å vite hva som var fakta, for noen følte seg jo krenket - og da hugget dere løs på autopilot.

Det falt dere ikke inn at raseriet var et befalt raseri, og at grunnlaget for raseribefalingen var løgn. Grunnlaget var også foto og tegninger som JP aldri hadde trykket - og i det kompendiet som ble fremlagt, var disse spisset og vinklet blasfemisk så det holdt.

Kort sagt: Dere hadde i realiteten ikke noe grunnlag for å uttale dere fordi dere ikke hadde gjort hjemmeleksa. Som jeg jeg skriver oppe i lia her: Tegningene var gjengitt i en egyptisk avis lang tid før saken eksploderte, og egypterne reagerte ikke. I det siste har vi jo sett litt av at egyptiske muslimer ikke alltid er av den mest tolerante sorten, men selv ikke disse eksploderte da tegningene ble servert uten ekstra tilbehør.

Der og da var vi svært få som faktisk visste noe om bakgrunnen for at JP kjørte saken, men Gud fader hvor mange det var som bjeffet.

Skal vi så vurder om JPs oppslag hadde verdi, må vi blant annet vurdere følgende:

Var Kåre Bluitgens barnebok om Muhammed blasfemisk?

Var det rimelig at en barnebok rettet til danske barn hadde illustrasjoner?

Var det beklagelig at det ikke fantes danske illustratører som turte å påta seg oppdraget?

Var det ikke på sin plass å kjøre sak på at danskene ikke turte å forklare en religion for de unge på den eneste måten som en slik bok kunne lages på - med bilder?

Blir det ikke for enkelt, Raag Raaum, å tenke: Jeg reagerer med raseri og forferdelse, og trenger ikke vite hvorfor.

raagraaum sa...

Du skjønner tydeligvis fortsatt ikke, Anonym.

NRK ble tatt i å sensurere Skavlan.

De som ellers reagerer med raseri overfor sensur holder kjeft.

Det gjør at vi må stille spørsmål ved om det virkelig er prinsipper de er ute på når de snakker om sensur, eller om det er beskyttelse av egne meninger.

Anonym sa...

Så det du sier er at "ARK" er tatt i å beskytte FrP? Har du noen teori om hvorfor? Har FrP infiltrert kringkasteren? Finnes det andre skaps freppere? Marie Simonsen? Var det derfor Jens måtte gå? Eller var det ILUMINATI?

Det dere gjør er å kortslutte. FrP og H styrer ikke NrK - enda.

Konrad sa...

Man trenger ingen avansert konspirasjonsteori, det er nok å observere hva som skjedde: Kritikk av Frp ble klippet bort. Det ser ikke bra ut selv om intensjonen ikke nødvendigvis var å drive selvsensur, mistanken sitter dog i.

raagraaum sa...

Har aldri gått på den ARK-propagandaen til CIH.

Men det har ikke noe med saka å gjøre.

Anonym sa...

Altså at Frp klippet er NrK innslag? Skjedde det via hacking, eller var det noe med chemtrails?

Dette blir litt søkt. Som om dere f.eks. skulle kritisere lysbakken for at jeg ikke har skrevet negativt om han. Dete klandrer Frp for at Nrk har hatt et blaff av tankevirksomhet. Jeg tror ikke på det.

Det mest interessante er konsekvensene av disse konspirasjonsteoriene. Hva er det egentlig du sier om Nrk?

raagraaum sa...

Det er helt unødvendig å lage seg noen fantasier om _hvorfor_ NRK klipte. Fakta er - NRK klipte ut en negativ omtale av FrP og Høyre.

Når den som ble klipt anså dette som et problem, som sensur, burde "ytringsfrihetsfanatikerne" rope "FY - SENSUR!"

I stedet diskuterer de utsagnet.

Altså, de er bare for "ytringsfrihet" så lenge det passer dem.

"Jeg skal ha rett til å si hva jeg vil om deg. Du skal beskytte min rett til å si hva jeg vil om deg. Men du skal ikke si noe stygt om meg, for det er usaklig, og når media klipper slike stygge utsagn om meg vekk, så er det ikke sensur."

Anonym sa...

Det siste du sier, Raag Raaum, henger til en viss grad sammen logisk.

Man kunne kanskje kreve at H og FrP heiste ytringsfrihetsflagget og dundret inn på scenen med krav om at "likegyldig av hvor feilaktige beskyldningene hans mot oss er, burde de ikke klippes".

Da har du i tilfelle større respekt for damene og herrene i nevnte partier enn jeg har, og sikkert dem selv også. Du forventer at de skal fylle noen svært store sko, og på det nærmeste være helgener. Jeg vet ikke om jeg kjenner noen som har like høye tanker om forrige regjering.

Dette er noe ganske annet enn å vise flagg når folk rent faktisk trues på livet når de sier noe.

Dog ender vi da opp med en annen problemstilling: Hva om det så ikke er i NRKs interesse å sende?

Skal regjeringen gripe inn og tvinge NRK til å sende feilaktige påstander om regjeringspartiene? Det later ikke til at du skiller mellom ytringsfrihet og formidlingsplikt.

Det er jo ingen som har nektet denne svensken å fortsette som han stevner, til tross for at han er ganske far out.

Mener du at NRK og andre medieaktører kan ilegges en videreformidlingsplikt? Og hvor går grensene i tilfelle for denne - er man pliktig til å formidle rasismeanklager som ikke henger på greip? Er man pliktig til å formidle noe, selv om det kommunikasjonsmessige nivået er tildels lavt?

Dersom jeg ikke får et leserinnlegg på trykk i Aftenposten; er det da sensur?

raagraaum sa...

Ja, Frp, i alle fall de som ellers framstår som ytringsfrihetens riddere (på tross av partiets fortid) burde kreve at sånne påstander framsettes, sånn at de selv får anledning til å imøtegå dem.

I stedet sutrer de over at noen i det heletatt kan tenke sånne tanker.

Anonym sa...

Sier Raag Raaum at FrP og H burde sikre seg kontroll over NrKs redaksjonelle vurderinger?

raagraaum sa...

Nå må du slutte å lage stråmenn, Anonym.

Hvem som helst av oss kan kreve hva vil vil av NRK. Det er opp til NRK å følge eller la være.

(Men FrP har jo en historie bak seg der de faktisk krever forandringer i hva NRK sender.)