torsdag 24. oktober 2013

Ord farlige likevel?

Etter 22. juli var det et mantra at ABB ene og alene var ansvarlig, at produsenter av ord og ideologi ikke kunne lastes, men så leser vi i VG på lederplass (21/10):
Radikaliseringsfasen er utvilsomt den viktigste delen av prosessen som leder frem til voldelig terrorisme. Slik verden har utviklet seg kan spredte, marginale miljøer komme i kontakt med hverandre via internett og danne nettverk som radikaliserer og ideologiserer. Men utfordringen er ikke ny. På nittitallet lyktes politiet med å nøytralisere det nynazistiske miljøet på Nordstrand i Oslo gjennom det såkalte Exit-prosjektet hvor tett oppfølging og sanksjonering mot alle tendenser til radikalisering.
Det er selvfølgelig ikke 22. juli VG (høyrepopulismens partiorgan) skriver om, men norske ungdommer som reiser til Kenya for å rasere kjøpesenter. Eller kanskje til Syria for kjempe mot undertrykkerne.

Bakgrunnen er blant annet en rapport fra Politihøgskolen om radikalisering og voldelig ekstremisme. Pussig nok omtaler f.eks. Aftenposten bare voldelig islamisme og dens omland, mens rapporten har en balansert analyse som også omfatter høyreekstremisme og et helt kapittel om ABB, med følgende konklusjon (s.125):
Ville Breivik ha blitt en massemorder hvis det ikke var for Internett, under ellers like forhold (ceteris paribus)? Det vil vi aldri vite sikkert, men det er mye som tyder på at nettet spilte en avgjørende rolle for hans radikalisering.
For det førte tilbød nettet ham en alternativ virkelighet der hans radikale verdensbilde kunne stå mer eller mindre uimotsagt, eller bli forsterket. For det andre tilbød nettet ham relevant taktisk kunnskap og finansiering slik at han kunne bygge en svært stor og dødelig bombe. For det tredje tilbød nettet ham en mulighet til å isolere seg fra den virkelige verden over flere år, og dypdykke inn i et virtuelt eventyrunivers der han var helten som skulle redde verden, blant annet ved å gjennomføre en rekke henrettelser, riktignok av fantasifigurer. Denne opplevelsen kan ha påvirket hans evne til å fatte de moralske og menneskelige konsekvensene av hans grusomme handlinger.

2 kommentarer:

Anonym sa...

At terroristen skulle ha et særlig "radikalt" verdensbilde står for meg som en pussig bruk av språket.

Eller bevisst misvisende for å slippe å minnes om at det var et kristenkonservativt verdensbilde som lå til grunn.

Konrad sa...

Ja og nei. Kristenkonservativ og nasjonalistisk ja og det er ikke så uvanlig (regjeringenskontorene er jo nå inntatt av slike folk), men også radikalt i sin konspiranoia og ekstremistisk i de implikasjonene ABB trakk.