lørdag 3. desember 2011

Bjørn Stærk og "innvandringskritikken"

Bjørn Stærk har publisert en meget interessant artikkel i Samtiden nr 4/2011. Sammen med Øyvind Strømmens bok er dette noe av det viktigste bakgrunnstoffet til dagens politiske ordskifte. Stærks artikkel er velskrevet, balansert og sympatisk. Jeg mener likevel Stærk gjør noen små, men prinsippielt viktige feil:

  • Han får det til å se ut som Fjordman og Bruce Bawer driver innvandringskritikk. Det er fullstendig misvisende, det innebærer en legitimering av deres virksomhet og det er umulig å være seriøs innvandringskritiker dersom man blir slått i hartkorn med disse. Det er folk som Bawer og Storhaug som gjør seriøs innvandrings- eller religionskritikk vanskelig, ikke de "politisk korrekte".
  • Stærk skriver presist at problemet med mange "innvandringskritikere" er at "de kombinerer moderate og ekstreme ideer". Folk som Bawer sauser sammen solide fakta med ville spekulasjoner - en god løgn inneholder som kjent alltid en kjerne av sannhet. Problemet er at det i farten er svært vanskelig å skjelne det velfunderte fra galskapen. Det er naivt å tro at folk flest sitter med gul tusj og markerer det "sanne" (til forskjell fra "løgn"), faktisk krever det ofte solid fagkunnskap for å drive slik sortering. Den samme feilen begikk Åmås da han anbefalte Bawers bok.
Stærk skriver også at Bawer "inneholder mange gode observasjoner om konsekvensene av den naive multikulturelle toleransen i Norge...". Hvordan kan Stærk vite at Bawers observasjoner har empirisk belegg? Bawer kan nok bla litt i avisen, titte ut av vinduet eller gå en tur i byen. Men hvordan kan det bli holdbar samfunnsvitenskap av slikt?

Ingen kommentarer: