fredag 16. desember 2011

Hvorfor jeg er kritisk til jødedommen

Jeg føler et særlig ansvar som folkevalgt politiker å tone flagg: Ja, jeg er kritisk til jødedommen.
av Per-Willy Tunander

Grunnlaget for min politiske overbevisning er ideen om at alle mennesker har egenverdi, en rett til frihet og rom for personlig utfoldelse. Lærdommen fra Vestens historie er selve beveggrunnen for min kritiske holdning til jødedommen.

Ta dette innover deg, uansett religion: jødedommen og kristendommen i sine fundamentalistiske råversjoner, er alltid uhyggelige. Jeg har ingenting imot religiøse grupper, ei heller jøder. Jeg er derimot motstander av den delen av jødedommen som utfordrer samfunnets sekulære verdier, om det så er demokrati, personlig frihet, pluralisme, ytringsfrihet, likestilling, likeverd eller religiøs frihet.

Bare se på den jødiske staten Israel: Hvorfor driver Israel undertrykkelse av muslimer og kristne der vi har frihet? Problemet med Israel er ikke primært terroriseringen av Gaza og Vestbredden, og krigstrusler mot nabolandene, selv om det er skremmende nok i seg selv. Problemet er hvordan jødedommen brukes som en ideologi, juridisk og politisk, for okkupasjon, undertrykkelse og utestengelse av palestinere og muslimer. Derfor er jeg kritisk til jødedommen.


Per-Willy tar et oppgjør med den jødiske ideologien som rettferdiggjør Israels okkupasjon og ikke-integrering av muslimer.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Er det noen spesiell grunn til at du bare tar med to av de tre store monolittiske religionene? Det er vanskelig å se at islam er bedre enn de to andre på noe område.

Selv er jeg for øvrig "ateist" og ikke særlig positiv til noen av dem.

Mvh @tthoro

Konrad sa...

Det er ikke "meg", det er Per Willy.