torsdag 8. desember 2011

Får Tybring-Gjedde som fortjent?

Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde er sykmeldt pågrunn av trusler. Det er selvsagt uakseptabelt med slike trusler mot privatpersonen TG. Det er trist at slikt skjer.

Men Aftenposten er på bærtur når de på lederplass kaller politisk argumentasjon som i Eivind Trædals kronikk for "sjikane":

Det skjønner vi godt, også fordi Trædal er blant dem som på nytt henger ut Tybring-Gjedde for den gamle kronikken. Denne hetsen må ta slutt.
Aftenposten burde jo være de første til å forstå at ytringsfrihet også innebærer plikt til å akseptere å bli motsagt, til å akseptere at man må stå for det man har sagt og skrevet. Trædal "hetser" ikke Tybring-Gjedde som privatperson, Trædal forholder seg konkret til det politikeren TG har skrevet i form av et nøyaktig sitat. TG har beklaget ordvalget, men ikke innholdet i kronikken. Kent Andersens blogginnlegg (med enda drøyere ordvalg) ligger fortsatt ute. Trædal trekker frem et relevant og begrunnet eskempel i form av TGs kronikk - på akkurat det punktet får TG eksakt som fortjent.

TG og hans kone får dessuten en stor del av Dagsrevyen til å legge frem sin følelsesladete fremstilling av saken, som endatil gir et fullstendig feil inntrykk av hva Trædal faktisk har skrevet. TGs kone fikk endatil komme med en appell til publikum, med blikket rett i kamera. Et av NRKs mest pinlige øyeblikk. Like pinlig spekulativt er det når Aftenposten setter Trædals kronikk i sammenheng med drapstrusler.

Kjetil Rolness roter det nesten like ille til som Aftenposten i en kronikk i Dagbladet. Rolness' problem er at han bare ser på hvor kraftig skyts som brukes, han ser bare på overskriftene. Rolness forholder seg overhode ikke til substansen bak overskriftene, dermed får han alt til å så likt ut. Hadde Rolness tatt seg bryet med å vurdere kvaliteten i argumentasjon og dokumentasjon, kun han kanskje konkludert med at Snorre Valens påstander er mer holdbare enn Siv Jensens og Per Sandbergs.

Kanskje Per Edgar Kokkvold bør gi Aftenposten en forelesning i ytringsfrihet? Nei, det vil neppe skje.

Apropos:
La meg også minne om at Dagbladets Marte Michelet sto på ABBs dødsliste. Den trusselen var reell og Michelets mann Ali Esbati var endog i livsfare på Utøya.

3 kommentarer:

Erling Skakke sa...

Det er naturligvis trist at TB blir truet, ingen burde bli det, men det enteressante her er at igjen er det TB og Frp som er forfulgte uskyldigheter. Og NRK gir masse plass til å fortelle om det. Får litt lyst til å vende fruens blikk og replikk inn i kameraet mot NRK-ledelsen: "Slutt."

Det er litt interessant at når TB siteres, er utsagnene hans plutselig blitt til hets og sjikane - mot ham! Han har, som Frp-ere ofte gjør, beklaget formuleringene. Ikke innholdet. Og da er det igjen en Frp-er som fremstår som offer. Imponerende.

At dette skal være så vanskelig å få øye på?

Hvorfor har ikke Utøya-ofrene som har fått drapstrusler og blitt sjikanert fått like mye oppmerksomhet fra media?

Konrad sa...

Da jeg så Dagsrevyen sant jeg som forstummet: "Hva f... er det som skjer? Er dette virkelig Dagsrevyen eller er det Viggo på lørdag."

Trædal siterer nøyaktig fra TGs kronikk i Aftenposten, og det mener Aftenposten er hets. Det er helt utrolig.

Erling Skakke sa...

Hele affæren minner litt om den gamle sosionomvitsen om de to sosionomene som finner en ranet og forslått mann liggende i veikanten, og den ene sier til den andre: Han som har gjort det der trenger virkelig hjelp.

Hvem er det her som egentlig er den fornærmede part? Hvem trenger sympatien?