onsdag 7. desember 2011

- Underkänna schizofrenidiagnosen

Professor Johan Cullberg skriver i Dagens Nyheter at schizofreni er en pussig konklusjon og ABBs atferd er fullt i samsvar med stormannsgal narsissisme:

Inte heller visar Breivik tecken på hallucinationer eller på mental desorganisation. ... I stället pekar hans symtombild mot en malign narcissistisk eller blandad personlighetsstörning – hans megalomana föreställningar hänger tätt samman med hans genomtänkta åsikter. Detta diskuterar utredarna över huvud taget inte.
...
Inget i intervjuerna framkommer som inte kunde ha sagts eller gjorts av en extrem politisk eller religiös fanatiker.... Förmodligen skulle han ha blivit accepterad av en radikal politisk terrorcell. Om han lidit av schizofreni hade det varit betydligt svårare – han skulle ha fått svårt att dölja den bisarra och splittrade värld som alltid hör till den diagnosen.

4 kommentarer:

Erling Skakke sa...

Johan Cullberg er en av Skandinavias mest kunnskapsrike og erfarne psykiatere. Når han snakker burde man lytte.

Men jeg ser av dagens aviser at Stabell og Elden mener at løpet med hensyn til utilregnelighet er kjørt nesten uansett. Hvis dette er riktig aner jeg en en tvilsom utvikling av rettssikkerheten.

Konrad sa...

Løpet er nok kjørt. Det skal mye til for at kommisjonen overprøver eller ber om vurdering fra nye sakkyndige, men man vet aldri i en så viktig sak. Slike vurderinger har en bordet-fanger-logikk.

Problemet i Norge er at vurderingen (diagnosen) har så store konsekvenser: Diagnosen alene er nok, det behøver ikke ha noen sammenheng med den kriminelle handlingen (det såkalte medisinske prinsipp).

Som du sier er dette en fare for rettssikkerheten: En diagnose (som i seg selv er omstridt men vanskelig å overprøve) fra to psykiatere setter hele rettsapparatet ut av spill for å sette det på spissen.

Altså: Cocktailen av en problematisk diagnose, et problematisk tilregnelighetsprinsipp, og Norgehistorien største straffesak gir naturlig nok en opphetet debatt. Jeg noterer at mange jurister og en del psykiatere ikke ønsker denne debatten, de vil at alt skal i "ordnete former" i rettslokalet, men når saken er opp for retten er det nok for sent.

Denne saken har avdekket en klar svakhet i norsk strafferett, en svakhet lovgiverne må rette opp.

Anonym sa...

Herr Johan Cullberg är känd inom ett område som få vet någoit om över huvud taget, det gör honom inte till professionell, han kan lika gärna vara full av skit. Dessutom har han inte intervjuvat gärningsmannen själv, utan får ta del av exakt samma material som - vi, får, alltså har han inget under fötterna att luta sig emot, utan är bara full av gissningar och om jag satt i någon maktposition över hans yrke hade han fått sparken för sina ofantligt korkade gissningar.

Konrad sa...

Cullberg er psykiater og dertil professor på området. Det han gjør ham mer kompetent enn meg og deg. Psykiatri og psykologi er ikke noe hemmelighetsfullt område, tusenvis av godt utdannede personer på området i Norge, hvorav mange er forskere.