onsdag 3. oktober 2012

Alexandra Irene Larsens "forskning"

På nettstedet forskning.no, "en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter", resirkulerer Alexandra Irene Larsen sin BT-kronikk om den "uforsonlige profet". I likhet med andre i dette landet har Larsen ytringsfrihet, og har de siste årene benyttet ytringsfriheten til å drive en dårlig kamuflert anti-islamsk kampanje. Det har hun full rett til. Verre er det at hun bruker forskning.no og merkelappen "religionssosiolog" til å gi den politiske kampanjen et skinn av vitenskapelighet og objektivitet. Dette er rett nok ikke misbruk av ytringsfrihet, men det er helt klart misbruk av vitenskapen.

Gamle Max Weber har noen råd som Larsen burde tenke over:

  • Som forsker skal du primært være forpliktet til "sannhet" som verdi og ikke se bort fra fakta som er ubehagelige for din egen politiske overbevisning.
  • Du bør såvidt mulig unngå å bedra deg selv og andre ved innføre maskerte verdipremisser i form av tilsynelatende nøytrale begreper.
  • Du bør delta i verdidiskusjoner for å klargjøre dine verdipremisser.
  • Hvis du er universitetslærer bør du avstå fra å drive politisk propaganda fra kateteret.
Det fremste kravet til en forsker er intellektuell rettskaffenhet, i følge Weber. På dette punktet er det store, gapende hull hos Alexandra Larsen.


1 kommentar:

Doremus sa...

Fra AILs artikkel:

"Der hvor det tidlige kristne samfunn skapte sin teologi i lys av forfølgelser og henrettelser av kristne – martyrideologien – utviklet islam sin teologi i lyset av suksessfulle erobringer. De fleste islamister i dag drømmer om et nytt kalifat, de ønsker å se verden under islams føtter."

Nettopp. Fordi det har aldri eksistert noen erobringstrang i kristen teologi, eller noen martyrdyrkelse i islamsk teologi.


Det er jammen godt vi har religionssosiologer til å opplyse oss om sånt. God help us all in the future!