tirsdag 30. oktober 2012

Urgermanske urnordmenn

Arild Pedersen har lest Emberland og Kotts bok Himmlers Norge (Dag og tid  12/10:

SS var ein kvasireligiøs, losjeliknande pangermansk og rasistisk organisasjon (ikkje ulik Breiviks tempelriddarar) som meinte at den nordiske rasen var den mest høgtståande. Inspirert av sprøyte galne raseteoretikarar som meinte at dei reine urgermanarane kom frå austlandsområdet, særleg Gudbrandsdalen (vestlendingane var for oppblanda med søreuropeiske klippfiskkjøpmenn), og Sør-Sverige, såg Himmler på okkupasjonen av Noreg som eit høve til å framelska på nytt dei rette nordiske raseeigenskapane som det moderne livet hadde øydelagt.
De rene urgermanerne, ubesudlet av svartmuskede sør-europeeres mindreverdige gener, fant man altså på indre Østland, i følge Himmler & cos teori (se også Strømmens anmeldelse). "SS-sjefen Heinrich Himmler kavet seg gjennom snømengdene i Dovre - på jakt etter germanernes vugge. Begeistringen var stor da han kom fram til kongsgården Tofte." (Dagbladet juni 2011):
Flere av Himmlers rådgivere pekte på at bøndene langt oppe i Setesdalen og Gudbrandsdalen hadde greid å bevare sitt «opprinnelige blod». Riktig nok var de blitt degenererte av århundrers mangel på krig. Derimot hadde de ikke vært utsatt for folkevandringer og andre innslag som ville ført med seg raseblanding - selv om det heller ikke i Gudbrandsdalen var fritt for at inntrengere hadde greid å etterlate seg genetiske spor.

Heinrich Himmler og hans tilhengere var begeistret for den norske odelsretten, og mente at begrepet odel var en forløper til adelen som seinere oppsto på kontinentet.   

Det er ikke ofte man hører rasebegreper som "urgermaner" og slikt. Men pussig nok omtrent akkurat samtidig relanserte Hege Storhaug raseteori i norsk innvandringsdebatt: "Man skal lete lenge for å finne en folkegruppe preget av mindre rasistiske holdninger enn urnordmenn", skrev Storhaug i Aftenposten.

Storhaug mener tydeligvis at nordmenn med «opprinnelige blod» er overlegne pakkisene både når det gjelder kultur og intelligens. Mener hun også at disse renrasede har odel på Norge? Ikke vet jeg men Storhaug er unektelig i dårlig selskap.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Nedrig sammenligning blandet opp med stråmenn og "guilt by asscosiation".
Om du tror det virkelig er dette Hege Storhaug står for har du en fundamentalt annen virkelighetsoppfattelse enn det jeg har.

Konrad sa...

Jeg har sagt noe om skyld for noe som helst. Ei heller forstår jeg hvilken stråmann du sikter til.

Jeg bør gjør en observasjon av Hege Storhaugs retorikk, og undrer meg over at hun velger en vinkling som var populær i NS-kretser. Det er rett og slett ganske pussig. Storhaug er rent retorisk i dårlig selskap, det kan du ikke nekte for.

Anonym sa...

Mn kan finne mange artige sammenlikninger om man har god tid og er litt ekstra kverulant. Som for eksempel at både Adolf Hitler og Michael Jackson var vegetarianere.

Anonym sa...

Søkt. Skulle man forby alle sosiale goder som er foreslått av diktatorer?

Skulle Chavez, mot formodning, få en god ide om oljeutvinning, kan vi ikke bruke den for at mannen er en dass, liksom...

Logikken din halter mao.

Så kombinerer du dette med en bevisst fordreining av begrepsinnhold, og tillegger så Storhaug meninger hun neppe har hatt.

Det finnes ikke noe gjerde som er så lavt at Konrad ikke kan kravle under.

Konrad sa...

Hvilke sosiale goder (innført av diktatorer) er det jeg har omtalt?

Nå er det ikke jeg som har gjort en artig sammenligning, det er Storhaug selv som legger opp til det ved å gjeninnføre det raseteoretiske begrepet "urnordmann". Nei, jeg fordreier ikke begrepsinnhold. Opprinnelig definerte ikke Storhaug begrepet men lot det være et vagt etnisk begrep, men på HRS' egne nettsider definerte hun det som "alle fire besteforeldre norske". Såvidt jeg kan forstå er dette en genetisk (raseteoretisk) definisjon.

Den nedrigste er Storhaug selv, i 2011 sammenlignet hun fromme og fredelige muslimer med Quisling og NS:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3975303.ece

Anonym sa...

Konrads kommentar 12.28: Det følger av at du benytter at det er også selskapet som er problemet.

Hvem hun måtte være i selskap med, er imidlertid irrelevant, med mindre avsender i seg selv betyr at budskapet er bambus. I så fall utelukker du også det gode som dette "selskapet" måtte ha sagt.

I beste fall er "selskapet" irrelevant. I verste fall er det et eksempel på at Konrad prøver å sverte sine motstandere med alle tenkelige midler.

Anonym sa...

Jeg synes du er verre enn Storhaug.

Og jeg har i alle fall ikke noe problem med å stille meg bak følgende: "Vi må få en assimileringspolitikk i front, en politikk som ikke levner noen tvil om hvilke verdier det aldri skal forhandles om: Likestilling mellom kjønnene, likeverd uansett etnisk, religiøs, sosial, stamme-, klan- eller kastebakgrunn, religiøs frihet (ikke minst retten til å velge bort religion) og fundamentet for frihetsverdiene våre, ytringsfrihet. Alle, inkludert sære kristne sekter, skal søkes assimilert inn i disse verdiene."

Hentet fra kronikken du linket til. Kan du også stille deg bak dette?

Konrad sa...

Anonym 19:22:
"prøver å sverte sine motstandere med alle tenkelige midler"

I så fall er jeg i godt selskap med Storhaug.

Så altså nok en gang: Jeg kommenterte en konkret ting Storhaug har sagt. Jeg har argumentert for at hun der introduserte en genetisk teori (også kalt raseteori). Dersom du har konkrete motargumenter ser jeg frem til dette.

Anonym 19:42:
Du mener jeg er verre en Storhaug. Det må gjerne mene, du har imidlertid ikke lagt frem konkrete argumenter for dette.

Du tar tak i et annet argument i kronikken. Vel, det punktet du siterer har ikke noe med den saken jeg diskuterer å gjøre. Du må gjerne skifte tema, men den slags unnvikelsesmanøvre får du ikke meg med på.

Spørsmålet er altså ikke om jeg muligens kan være enig med Storhaug på isolerte punkt, spørsmålet er hva det innebærer at Storhaug introduserer genetisk teori i innvandringsdebatten.

OJ Anfindsen er en av dem den som i Norge har gått lengst i bruk av genetiske teori. Og han har vel i praksis innrømmet at han er "rasist" i en akademisk betydning.
http://www.aftenposten.no/meninger/.TzQmbhw8i2k

Anonym sa...

Forutsetningen for at det går å omtale Storhaugs 4-norske-besteforeldre-definisjon som raseteoretisk er blant annet:

At den jevne nordmann ikke vet at dansketida har eksistert
At den jevne nordmann ikke vet at hansatida har eksistert
At den jevne nordmann ikke vet at store deler av befolkningen har både, finsk, kvensk, samisk etc. blod i årene.
Kort sagt at den jevne nordmann ikke vet om den blandinga som finnes.

De forutsetningene holder ikke. Alle vet at Norge som sådan ikke har vært raserent på noe tidspunkt.

Det som derimot holder, er det nasjonale fellesskapet. Definisjonen er derfor kulturell, og ikke genetisk. Dermed faller også alt det raseteoretiske om denne definisjonen på gulvet med et brak.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Konrad sa...

Jøss. Storhaug omtalte første "urnordmann" uten nærmere definisjon, så viste det seg at hun siktet til SSBs klassifisering "fire norske besteforeldre" (i VG kalt "ekte norsk" eller "helnorsk"). Dette har selvsagt ikke noe med kultur å gjøre når Storhaug utdefinerer alle med minst 1 utenlandsk blant sine besteforeldre. Dette er en genetisk definisjon, eller raseteoretisk om du vil. Storhaug sier ikke noe om hvor personen er vokst opp, bare om blodsbånd til Norge.

Dette er nesten en blåkopi av Nürenberg-lovene innført av Hitler-regimet. Der var personer med fire tyske besteforeldre av "tysk blod", personer med tre jødisk besteforeldre var jøder, mens andre var blandingsrase.

Altså nok en gang: Storhaug bedriver raseteoretisk argumentasjon.

Anonym sa...

Tull. Benkows barnebarn ville være norske. For alt jeg vet Benkow selv også. Hun snakker om 3 generasjoners kulturbærere, og ikke genbærere.

Når dette er sagt, så kan det som en digresjon bemerkes at selv ikke SS var så genetisk orientert som du. Om vi f.eks. setter en viss lit til at "De velvillige" av Jonathan Litell er bygd på en viss research, så rotet tyskerne rundt i Kaukasus, og var usikre på hvilke befolkningsgrupper som skulle utryddes. Da endte de opp med de mest absurde diskusjoner om linguistikk, religion, historie, rase, og folkevandringer for å avgjøre om den og den folkegruppen skulle være alierte eller skulle utryddes.

Konrad sa...

Det verken du eller Storhaug ønsker eller evner å forstå er at dere bruker en genetisk definisjon av kultur. Altså at kultur formidles gjennom biologisk arv, og da holder det ikke med 3 norske besteforeldre, neida alle besteforeldrene må være norske. Dette er verre en banal "rasisme" (mislike eller mobbe folk med annen hudfarge), det er raseteori.

Det blir ikke bedre at ditt forsøk på å snakke om "kulturbærer" er påfallende likt nazistenes ide om at "Mischling" ikke var medlemmer av det tyske blodsfelleskap, men medlem av det tyske kulturfellesskap. Så i ditt perspektiv er altså Benkows barnebarn medlem av det norske "kulturfellesskap". Joda, du er i godt selskap du også.