mandag 15. oktober 2012

Mer sludder fra Alexandra Irene Larsen

Alexandra Irene Larsen er nok en gang ute og sauser sammen graut og bløtkake, denne gangen er det i VG (12.10) hun har hakk i plata:

Ordførere, biskoper og andre har støttet muslimers demonstrasjoner mot påstått blasfemi, selv om volden i etterkant er det verden burde være mest bekymret over. 
Larsen vokter seg vel for å servere blank løgn, men i sitatet ovenfor får hun det til å se ut som "volden i etterkant" skjedde etter en demonstrasjon der Stang og Kvarme var til stede - det er jo selvsagt bare sludder. Demonstrasjonen i Oslo var fredelig, derimot var det voldelige opptøyer i Kairo. Forøvrig sa ikke Stang et ord om blasfemi, Stang snakket om å såre andre.

I neste avsnitt skriver Larsen om "kriminalisering av kritikk", hun får det altså til å se ut som Stang og Kvarme støtter "kriminalisering av kritikk" - bare sludder det også. Larsen driver også med en sleip endring av betoning: det som i første avsnitt var "blasfemi" er i andre avsnitt blitt til "kritikk". Videre skriver Larsen:
Vi må huske at deler av den samme mobben mange støtter som «de krenkede», er grupper som forfølger og dreper kristne, og som systematisk spotter jødedom og kristendom i statlig regi.
Sludder dette også. Kvarme og Stang forholdt seg til muslimer i Oslo. Hvem er de "mange" i Norge som støtter denne "mobben"? Larsen er også dobbelmoralsk i en og samme setning når hun skriver "spotter jødedom og kristendom" (tydeligvis moralsk forkastelig i Larsens perspektiv), mens muslimer bare er "«krenkede»" i anførselstegn (underforstått ikke legitimt). Larsen bruker også nyordet "krenkethet" som også hennes meningsfelle Tybring-Gjedde er glad i, et ord som antyder en ikke-legitim følelse, i motsetning til det å være "såret".

Så drar Larsen frem den klassiske historien fra islamhaterne: Islam er en krigerreligion og seierrik arabisk bevegelse, mens kristendommen var snill og ydmyk. Denne tusen år gamle forhistorien mener Larsen er et slags kollektivt minne hos muslimer og forklarer deres reaksjonsmønster. Muslimer har altså vold i genene - er det det Larsen prøver å få oss til å tro?

Larsen avslutter med å hevde at Kvarme og Stang samarbeider med eller opptrer på vegne av islamister. En ganske oppsiktsvekkende beskyldning.

Skal Larsen med dette "religionssosiologiske" oppkoket kvalifisere til dr.grad på området?

2 kommentarer:

Doremus sa...

Vel poengtert om dobbeltmoralen om den forkastelige 'spottingen' og den høverdige 'kritikken'. AIL driver også en ganske utrolig gruppetenkning når hun gjør et poeng ut av at "deler av den samme mobben" driver med fæle ting på fritiden. So what?

En annen merkverdighet i kronikken er at dagens muslimer angivelig preges av religionens tidlige historie med "suksessfulle* erobringer" - samtidig som de sprer usanne myter om at Muhammed var bare snill og mild også mot sine fiender!


*) OT: Er ikke det ikke noen som kan gjøre noe med denne brunsneglen som har invadert det norske språket på bekostning av det helt kurante 'vellykkede'?

Konrad sa...

Ja nettopp. Larsens dobbelmoral går tilsynelatende opp fordi det som rettes mot islam er "kritikk" som seiler under ytringsfrihetens stolte fane. Mens det kristne og jøder utsettes for er spotting, mobbing og forfølgelse. Larsen er forresten så slurvete at hun ikke skiller mellom "spotting" av religionen kristendom (en aktivitet som er vernet av ytringsfriheten) og mobbing av kristne (som ikke er vernet). Et fikenblad blant slike som Larsen er jo nettopp at "kritikk" av relgion er legitimt fordi det ikke er et angrep på personene (muslimer eller kristne).

PS: Suksessfull er en anglisme av "sucessful", som på norsk heter "vellykket".