lørdag 29. mars 2014

Hans Rustads syllogisme

  1. Norge er vanstyrt. Den store innvandringen (særlig av muslimer) og derav følgende boligknapphet i Oslo er konkrete eksempler på vanstyret.
  2. Vanstyret skyldes at offentligheten og ledende politikere ikke erkjenner problemene, de er virkelighetsfornektende.
  3. Jens Stoltenberg er som statsminister de siste 8 årene ansvarlig for vanstyret, Stoltenberg er spesielt virkelighetsfornektende.
  4. Dette gjør Stoltenberg uegnet som generalsekretær for NATO.
Foruten å være et ytterst underlig resonnement, er dette nok et eksempel på at enhver sak kan relateres til innvandring og muslimer. Hans Rustad og hans venner sitter i sitt ekkokammer og kommer frem til at Stoltenberg er uegnet som generalsekretær fordi kollektivtransporten i Oslo er underdimensjonert. Det Rustad med venner ser som det tydelige og objektive "store bildet", ser andre som konspiranoid sammensurium.

Ja det er verre enn som så. Selve ideen om at offentligheten og ledende politikere er "virkelighetsfornektende" bygger på at Hans Rustad (og noen få likesinnede) sitter på fasiten, altså at Rustads virkelighetsoppfatning er objektiv og uhildet, mens de fleste andre er forvirret og ikke vil eller ikke er i stand til å erkjenne den objektive virkelighet. Hans Rustad tildeler slik seg selv en opphøyet og ufeilbarlig posisjon, denne tilstanden kalles uformelt for "God complex". I det hele tatt minner Rustads (og hans venners) overbevisning om en religiøs glød.

Profet i eget land?

Ingen kommentarer: