torsdag 27. mars 2014

Stoltenberg - Putins muldvarp i NATO

Jens Stoltenbergs fortid som KGB-agent gjør ham uegnet som generalsekretær i NATO, skriver Hans Rustad. Fint, da vet vi det.

Men Rustad fortsetter i en engelsk kommentar der han argumenterer for at Stoltenberg er uegnet som generalsekretær fordi:

But as the years have gone by and Nor­way has been trans­for­med from a homo­genous to a multi­na­tio­nal society, the press, poli­ti­cal and cul­tural life have coale­sced around a com­mon con­cep­tion of rea­lity, and woe to the per­son who dares cri­ti­cise them.

This con­cerns above all;  immi­gra­tion, and in par­ti­cu­lar eve­rything to do with Islam and Mus­lims, alt­hough a lot of Chris­ti­ans are arri­ving as well, from for­merly Eas­tern Europe as well as the Middle East and Africa. This situa­tion is no dif­fe­rent from most West-European countries, only it has a big­ger impact in a small coun­try, such as Norway.
Rustad fyller på med argumenter om boligbygging og infrastruktur i Oslo, så vel som pensjonssystemet i Norge.

Produsentene av dette himmelropende vrøvlet er det altså Bjørn Stærk i sin utrolige naivitet hyller som ytringsfrihetens og motkulturens fyrtårn.

Se ellers Dagbladets kommentar til Rustads vås.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Mitt problem med Jens til denne jobben, er at jeg, når jeg tenker meg om, ikke kan finne en eneste nordmann som burde ha større KGB-mappe enn han. Hva har jeg selv gjort i løpet av de siste 35 år? Hva om KGB hadde ALT dokumentert?

Da skulle jeg ikke ha noen sikkerhetspolitisk jobb. Dette bør så veies opp mot eventuelle kvalifikasjoner. Har Jens bein i nesa og vilje til å stå mot press? Er han kjent som en som tar en konflikt når det kreves? Er dette mannen vi vil gi en rolle i krig?

Den eneste grunn til å velge Jens måtte være som et effektivt middel for å kutte informasjonen mellom gressrot og ledelse i NATO - hvis man måtte mene at toppsjiktet er kompromittert.

Jeg ser bare risiko, men ingen gevinst, med mindre ståa allerede er verre enn fryktet.

Og da har jeg faktisk ikke sagt noe om lojaliteten til Jens. Han burde frasorteres, selv om han skulle være lojal.

Konrad sa...

Stoltenberg er konfliktsky, det er ingen hemmelighet, og personlig synes jeg Stoltenberg kunne passe bedre til andre oppgaver her hjemme, men Hans Rustads babbel er bare vås.

Forøvrig dreier det seg om å være administrativ leder, det er jo USA som bestemmer.

Anonym sa...

Vi må håpe at det er en post uten betydning, men jeg frykter at det ikke er så.

Konrad sa...

Er du like kokko som Hans Rustad?

Anonym sa...

Er intet galt med Rustad, som er et verdifullt og livskraftig tilskudd til den norske debatten.

Er stillingen betydningsfull, er det beklagelig at den er gitt til en som har lagt ballene sine i hendene på Putin. Har Jens sluppet en fis på gata de siste 30 år, vet KGB det. Er det virkelig noen som tror at russerne ikke vil bruke all kompromiterende kunnskap for alt den er verdt?

Jens har vært i KGBs fokus i over 30 år. Da vet de ting om han, akkurat som de ville visst det om andre de kunne vært like interesserte i.

Konrad sa...

Rustad er ikke dum, men han bruker intelligensen på en helt kokko, trolig skadelig, måte.

raag raaum sa...

Vi kan jo ikke tru at små, ubetydelige land som USA og Tyskland (samt den fallerende stormakt Storbritannia) har brukt både sine egne tjenester til å følge Jens Stoltenberg over ganske mange år - og at de har analyser som peker mot at han er rett mann for oppdraget.

Han er vel blant annet anerkjent som økonom, og NATO er i betydelig økonomisk krise etter at den største bidragsyteren har brukt penger som fulle sjømenn (eller andre på fylla) til kriger som ikke har ført til noe positivt.

Vår gjetning er at hans oppdrag førest og fremst er å effektivisere, løse den økonomiske krisa i NATO.

Anonym sa...

Tiden etter Rustad (TER) har vært vanskelig, men for meg har katastrofen ikke vært så meget på det mentale og intellektuelle planet, som etter hva jeg kan se er der hvor du mener mannen er farligst.

For meg har TER mest vært preget av dårligere bærsesonger, mindre trost og et opplevd generelt forfall mht. alminnelig bordskikk. Her var ting mye bedre før.

Alvorlig talt: Er du selv farlig? Har du misbrukt ordet til å sende svake sjeler til Helvete? Du kan si hva pokker du vil, mens andre må ta ansvar? Du ser hva som objektivt er farlig, mens andre er blinde? Du tillegger Rustad et særlig ansvar som andre skribenter ikke har. I den forstand at han har større nedslagsfelt enn Konrad, er det kanskje riktig, men det er forsatt er det jo elitistisk vås. Folket tenker selv.

For å gå tilbake til Jens: Det farlige med jens, er jo ikke budskapet (han hakke no budskap). Det som er farlig er de manglende prinsippene og veikheten i kombinasjon med tykkelsen på KGB-mappa hans.

I 40 år stod Norge fast på at alminnelig internasjonal rett skulle gjelde også i forholdet mellom Norge og Russland, så kommer Jens og gir etter, mens media instrueres om å kalle den oppnådde delelinja i nord en seier.

Jens som Nato-boss er en ny seier for det brukne gevær.Det er mulig han ser seg selv som en kynisk spiller av rang, en motstander som er Putin og Machiavelli verdig. Det jeg ser er en naiv dott som har lagt balla sine i hånda på motstanderen.

Konrad sa...

Merk at generalsekretæren i NATO ikke er general, men sektrær. Han er altså administrativ leder for NATOs sekretariat. Men det var altså ikke saken her. Jeg kommenterte Hans Rustad helt kokko argumenter mot Stoltenberg.