tirsdag 11. mars 2014

Rasistenes stillingsvern

Politimannen Stein-Robin Kleven Bergh får altså beholde jobben. Her er noen interessante betraktninger da saken ble offentlig kjent høsten 2013. Anders Giæver i VG 5. sept:

Når en polititjenestemann gir uttrykk for sjikane mot grupper eller enkeltpersoner han er satt til å beskytte, kan det stilles berettiget tvil ved om han er skikket til å utføre jobben på en tilfredsstillende måte. Og det hører altså til politiets oppgaver å skulle beskytte statsministeren. Men nok til å gi en mann sparken er det ikke, skal man tro jurister jeg har vært i kontakt med de siste dagene. 

 Krapyl-sitatet var åpenbart ikke et sleivskudd, Bergh har i flere år ført en tone som vi best kjenner nettopp fra dypet av kommentarfeltene. Det var ikke noe vakkert syn å få samlet alt på ett brett. Og advokat Wessel-Aas ble mer skeptisk: - Disse ytringene er i en helt annen liga, og gir absolutt arbeidsgiveren god grunn til å vurdere om politimannen gjennom sine offentlige ytringer har undergravet den tillit som han er avhengig av hos publikum som politimann, sa han til VG i går. Så en politimanns ytringsfrihet er ikke absolutt. Og det er et skjønnsmessig spørsmål hvilke type offentlige ytringer som påvirker jobben han gjør. Wessel-Aas mener det er rasistiske vitser som sprenger grensen.
Konklusjonen er uansett at det finnes begrensninger på hva en politimann i uniform kan si uten at det får konsekvenser for hans stilling, også innenfor rammen av Grunnlovens paragraf 100. Mange av de aktuelle Facebook-postene er flere år gamle. Berghs arbeidsgivere burde ha gitt ham en advarsel den gang om de ønsket å sparke han. 

18 kommentarer:

Anonym sa...

Wessel-Aas tenker seg ikke godt nok om: Implikasjonene av uttalelsen hans er at politimannen kan sies opp dersom hans uttalelse er av en art som svekker tilliten blant publikum => Publikum har KUN plikt til å rette seg etter påbud og anvisninger fra politimenn de har tillit til.

Han er imidlertid klar på at en omtale av statsministeren som krapyl er tillatelig.

Da er vi tilbake til den inkompetente politimesteren, som kun reagerer etter at man har snakket stygt om Jens, men må hente fram flere år gammel ammunisjon som han selv kanskje til og med har ledd av inne på spiserommet.

Om Wessel-Aas/Giæver er på trygg grunn mht. at man kan si opp noen på basis av uttalelser som ikke direkte bryter med lovverk og instrukser er uklart, for ikke å si tvilsomt. Man må ha et klart blikk for implikasjoner før man blir for bastant på det feltet.

Uansett må det vel konstateres at politimesteren heller ikke tok Giævers hint til etterretning, men kjørte på uten å seg om.

Jeg synes som sagt det er politimesteren som er slasken her, i og med at man må forvente at en politimester har en godt utviklet sans for gjeldende rettspraksis. Så er spørsmålet: kan man sparke en mann som opplagt har blitt forfremmet til sitt inkompetansenivå? Neppe, dessverre.

Konrad sa...

Dette er jo bare babbel.

Wessel-Aas støttet i utgangspunktet Bergh av hensyn til ytringsfriheten, men da han fikk se sakens detaljer, historikk og helhet skiftet han mening. Legg merke til det.

Hvorvidt grunnlag og prosedyre for avskjed er godt nok, er en detaljert juridisk diskusjon.

SR K Bergh er åpenbart en grobian med dårlig gangsyn.

Anonym sa...

Wessel Aas får snakke for seg selv, men jeg mistenker at han er for smart til å ville endre innholdet i en administrativ sak mot en person i takt med at saken skrider frem.

Hva blogger osv. finner frem til etter at den første reaksjonen har kommet er irrelevant.

Du kan f.eks. ikke først si opp en kar fordi han tilhører en eller anen gruppe (tater, svenske, Bandidos-medlem eller annet), og så i neste instans endre sakens natur til å handle om at det er oppsigelse pga. tyveri - uansett hvor mye beviser du måtte ha.

Jeg kunne godt tenke meg et Wessel Aas-sitat på at politiet sentralt har feilet, og at oppsigelsen burde fått passere. For det er jo nærmest det du vrir advokaten til å mene.

Jeg tolker advokaten til at opprinnelig begrunnelse var uholdbar, men at en rasist-anklage ville kunne holdt vann. Jeg greier ikke å lese Wessel-Aas til at den opprinnelige oppsigelsessaken er grei, og leser han til at om man skulle si mannen opp, må det startes ny sak.

Jeg tolker han videre til at med den saken som ble kjørt, var ikke oppsigelse noen mulighet.

Står du nå opp for oppsigelser med dynamisk begrunnelse? Navnet Konrad McCarthy har i tilfelle en viss svung over seg.

Konrad sa...

Du tolker ditt og datt. Beklager, men det driter jeg.

Saken handler om en mann som har tydelig demonstrert at han ikke hører hjemme i politiet. Dette er tydelig dokumentert.

Anonym sa...

Men vel også om en politimester som ikke behersker reglene for oppsigelse?

Konrad sa...

Det kan godt være at politimesteren ikke behersker reglene for avskjed (dette var ikke oppsigelse), det er jo pussig i og med politimestere ofte er jurister eller de har mange jurister i sin stab. Men det er altså ikke det saken handler om, det er en avledningsmanøver å diskutere prosedyreregler for avskjed.

Saken handler om hva man kan akseptere av oppførsel fra en politimann. At Rustad og Storhaug applauderer og gjør ham til en helt tyder jo på at denne politimannen er et reelt problem.

Anonym sa...

Både ja og nei. Som deg er jeg forskrekka over at en politimann som gjør (og vi snakker jo om hva han har gjort, og ikke hva han som privatperson måtte mene) ikke mister jobben.

Men det er ikke sånn at enhver jurist er spesialist på ethvert område, så det er fullt mulig å være en god politimester og ikke kunne reglene for avskjed godt nok.

Og dermed komme i den situasjonen som er: At en åpenbart inkompetent politimann forblir i jobben.

Der er vi vel i alle fall enige.

Konrad sa...

Politimestrene skal naturligvis kunne straffeloven, men dette dreier seg vel om tjenestemannsloven som regulerer statsansattes arbeidsforhold. Og mange politimestre er politimenn og ikke jurister. Mulig at politimesteren har gjort en prosedyrefeil og mulig at det formelt er for lite grunnlag for avskjed. Selv om det formelt er for lite grunnlag for avskjed er jo det på ingen måte et godkjentstempel på politimannens oppførsel. For politimannen er det en seier, for etaten og for samfunnet rundt er det et tap.

Anonym sa...

Det er mye mer her.

Politimesteren har først forsøkt å få skuffa under mannen via spesialenheten. Han lykkes ikke.

Dernest handler han på basis av en helt kurant kommentar hvor Kleven Bergh fraråder å ta loven i egne hender, med formuleringen om at det er ikke verdt det, samt at han omtalte Stoltenberg som krapyl, og sparker mannen.

Dette handler neppe bare om at man ønsker å unngå teit bruk av sosiale medier, for da hadde man fikset det. (Gitt skriftlig instruks, i.e. formalisert ordren) og så deretter gått på ordrenekten., hvis denne kom.

Det er mye som vi ikke vet her. Hvorfor har politimesteren i lang tid ønsket å kvitte seg med Bergh? Det kan være alt fra at politimesteren er intolerant eller at Bergh er en skikkelig provokatør. Jeg har sett alt fra sykelig lojale partisoldater som har steget for høyt, til folk som lykkes i å "erte på seg en stein".

Men uansett skal man ikke bruke verktøy eller våpen man ikke behersker. For politiet er loven verktøyet, og er feltet nytt, krever det studier. Men feiden mellom Bergh og politimesteren later ikke til å være ny. Da er det graverende at man ser en sånn ubehjelpelighet.

Det ser for meg ut som om Bergh har issues ift. politimesterens prioriteringer og utførelse av funksjonen. Derfor går Berg med info til FrP. Politimesteren vil ha seg frabedt at utenforstående skal vite hvordan han gjør jobben, og går til spesialenheten.

Egentlig er dirty spilling vanlig i politiet, som lekker i hytt og pine når dette er formålstjenlig, men straffer lekkasjer som de ikke vil ha. Politiet bruker lekkasjer strategisk på alle høyere plan, men de takler det dårlig når en fotsoldat presser for at etaten skal gjøre jobben.

Konrad sa...

Krapyl-kommentaren om Stoltenberg er jo en bagatell og temmelig irrelevant i denne sammenheng.

Kleven Bergh må gjerne være uenig i prioriteringene i politiet, men kan ikke på egenhånd gjøre andre prioriteringer utfra eget politisk syn, deter jo helt kokko.

Anonym sa...

Kun koko under virkelighetsfjerne forutsetninger (Uendelige ressurser).

Er ressursene ikke uendelige, er enhver arbeidsinnsats en prioritering, og en nedprioritering av andre ting. Gjør du en stor innsats for håndheving av miljølover, nedprioriterer du barnevern.

Alle politimenn kjenner lover de ikke finner viktige, og lover som de motsatt finner svært viktige.

Politiet som nøytral aktør som følger stortingets ønsker er en teoretisk abstraksjon. Manglende innsats mot hytteinnbrudd er derfor et resultat av bevisste prioriteringer. Manglende oppfølging av tyverier er en bevisst prioritering. Manglende innsats mot kriminelle utlendinger er også ofte en bevisst prioritering. Og det samme er innsatsen mot farlige syklister uten. Og hardbarkede bilbeltekriminelle.

Er snøskuterkjøring i fjellet et område som bør prioriteres? ja, nei. Det kommer an på hvem du er, hvem du omgås og dine holdninger. Kanskje mener en person at det er viktigere enn innbrudd, mens en annen tenker annerledes.

Når han kanskje ikke burde sagt at han håndhever yrket i sann FrP-ånd er det fordi det ikke er smart, selv om det forsåvidt er ganske informativt. Folket og pressen har et veldig teoretisk forhold til politiyrket, og ser ikke at man uansett f.. er nødt til å utføre yrket iht. en eller annen moralstandard.

Uansett hva du gjør som politimann, så kan det kritiseres. Avviser du transport av en psykiatrisk pasient, kan resultatet bli en drapssak. Bruker du tiden på dette, så blir det minst en fartskontroll mindre.

Anonym sa...

Noe som ingen har spurt om, er årsaken til at politimesteren handler som han gjør. Formell instruksjonsmakt og reell instruksjonsgiver er ikke nødvendigvis identisk. Oppsigelsen/avskjeden lukter nesten litt arbeiderbevegelse/LO. En klar beskjed til folket, langt utenfor politiet, om konsekvensene av uro i rekkene før et valg. Det virker ikke trolig at en politileder er så på villspor mht. grunnleggende juss.

Målet ble nådd. Signalet om hva som kan skje om du "biter hånden som gir deg mat" ble sendt til alle offentlig ansatte. At folket så ga blanke er en annen sak.

Konrad sa...

Nå er det sånn i staten at sjefen ikke bare kan sparke folk, det må gå gjennom formelle organer med saksforberedelse og det hele. At saksforberedelsen ikke har vært god nok er godt mulig.

Anonym sa...

Nå er noe av grunnen til at Kle4ven Bergh fikk så mye sympati at det har vært en del høyt profilerte saker med folk som har blitt sparket pga. ting de har sagt og skrevet som vanskelig kan sies å være relevant for jobben de har.

Kanskje handler det mer om å skape frykt enn om realiteter. Samtidig er asymmetrien voldsom. Greit nok at Jens er kødden på jorden, men er det viktig nok å si det til at jeg vil risikere jobben?

Kanskje handler det mer om å skape "shock asnd awe"? Bare det at disse oppsigelsene har skapt så stor oppmerksomhet, tyder jo på at de - tross alt - ikke er vanlige.

Det er vel stort sett der jeg havner. Skremmepolitikk på nivå med det jevne, men personalhåndtering langt under par.

(At den slags management by fear er helt forkastelig, er en annen sak).

Konrad sa...

OK, NOK EN GANG: "Krapyl" var det minst alvorlige Kleven Bergh gjorde, og en bagatell. Han hadde tidligere fått en advarsel for å blande politijobben og verv som Frper etc. I tillegg til strømmen av tåpelig og rasistiske kommentarer.

Anonym sa...

"Han hadde tidligere fått en advarsel for å blande politijobben og verv som Frper etc. I tillegg til strømmen av tåpelig og rasistiske kommentarer."

Men intet av dette kunne brukes - eller ble brukt. Det første var allerede avklart, mens det siste kom frem etter at mannen var sparket.

Så jo. Mannen fikk avskjed for å ha kalt Stoltenberg et krapyl.

Konrad sa...

Dette er jo rent formalistiske poeng som ikke vedrører substansen i saken.

Anonym sa...

Javel? Substansen i saken er at det vakte oppsikt at man kunne bli sparket for å kalle jens et krapyl, og så kom den ene bolde ridder på banen etter den andre for å si at slik var det ikke, men det var det faktisk likevel. Politimannen beholder jobben fordi politiets ansettelsesnevn vil spare seg selv for et "Kleven Bergh-gate". En sak som ruller og ruller, mens man drives fra skanse til skanse. Kleven Bergh ville ikke kunne sies opp uten at sentrale elementer av lov, rett og praksis kom på bordet. En oppsigelse av Bergh ville gjøre så arbeidsrettslig vondt at det ikke ville være mulig. Om man sa han opp på det grunnlaget man hadde, ville man skaffe seg det ene prinsippielle saksanlegget etter det andre, hvor staten ville få grisebank hver gang, nær sagt uansett hvem Bergh valgte som advokat.

Grunnen til at folk reagerte, er at de fant oppsigelse for å ha kalt Jens et krapyl på Facebook helt urimelig. Når det så hives annet på bordet, handler det om et ønske om å bortforklare maktmisbruk fra "ens egne". Mitt poeng er at uansett hvem Kleven Bergh måtte være, så har politimesteren vist seg uskikket. Vi kan ikke ha folk uten impulskontroll i så viktige stillinger. Plutselig skjer det noe svært i dette distriktet, heaven forbid, og så ledes styrkene av en femåring.

Til politimesterens forsvar er jeg åpen for at han ble instruert av en av bikkjene til Jens, kanskje som betaling for utnevnelsen, men det er langt fra sikkert. Kanskje handlet han selv som en tanketom og sykelig lojal partisoldat. Det finnes mange av dem!

Det som i alle fall er sikkert, er at en normalt god leder ville fikset facebookbruken til en underordnet på en smidig og kurant måte, og en slik ville og sørget for gode grunner til oppsigelse via normalt godt lederhåndverk.