lørdag 1. mars 2014

8 milliarder kaffekopper

Statoil har funnet ut at de ikke tjener nok penger, ikke har nok avkastning på investeringene (DN 26.2). Den økonomiske jernloven er enkel: Dersom bruttoinntektene er gitt, så kan man tjene mer penger bare ved å kutte kostnader.

Statoil skal spare 8 milliarder kroner i driftskostnader, blant annet ved å kutte de gratis kaffekoppene på heliportene.

Statoil hadde i 2012 ca 200 milliarder kroner i overskudd, det er mange kaffekopper det. Helge Lund har godtgjørelse på omkring 15 millioner kroner per år, litt færre kaffekopper, men sikkert nok til salt i suppa.


Ingen kommentarer: