søndag 2. mars 2014

Hege Storhaug og konventikkelplakaten

Konventikkelplakaten av 1741 forbød lekpredikanter å reise rundt og holde andakt etc i private lokaler. Private forsamlinger av lekfolk var likevel tillatt på lørdager og søndager, men sognepresten skulle være informert og skulle kontrollere aktiviteten. Bestemmelsene i konventikkelplakaten skulle forhindre religiøs protest og separatisme. Hans Nielsen Hauge ble flere ganger arrestert for brudd på bestemmelsene. Da plakaten ble opphevet i 1842 var det et viktig skritt mot reell religionsfrihet i Norge.

Hege Storhaug har imidlertid ikke sans for uhemmet religionsfrihet og vil gjenopplive bestemmelsene fra 1741. Storhaug vil føre kontrollere med hva som sies i norske moskeer, og vil bare slippe til godkjente predikanter. Hun frykter blant annet religiøs separatisme, akkurat som den danske enevoldskongen på 1700-tallet.

I enevoldstiden var det heller ingen ytringsfrihet og fri presse, sensuren ble rettnok opphevet under Struensee, men raskt gjeninnført fordi ytringsfriheten viste seg å bli brukt på en useriøs måte.

Jødeparagrafen overlevde til 1851, før 1851 måtte enhver jøde ha spesialtillatelse for å oppholde seg i Norge. Munkordener ble tillatt først i 1897 - katolikker var altså skumlere enn jøder, hvem skulle trodd det. Her er det uansett mange artige paragrafer å vekke til live!

Hege Storhaug gjør virkelig ære på Grunnlovsjubileet ved å reversere hardt tilkjempede friheter og retter.

På Wergelands gravmonument står "Henrik Wergeland, den utrættelige kæmper for menneskets og borgernes frihed og ret." Ingen skal påstå at Storhaug er Wergelands arvtaker. Hva Storhaug selv innbiller seg er revnende likegyldig.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Du burde sette deg litt mer inn i hva Wegelnad stod for. Han mente nemlig at jøder som skulle komme til Norge skulle ASSIMILERES, ikke leve i ekstremistiske paralellmiljøer. Han ville aldri ønsket Profetens Ummah-typer til Norge. Men bevares, bare misbruk hans navn hvis det tjener din agenda....

Konrad sa...

Dusteprat. Profeten Ummah er 10-15 unge tullinger. Slike finnes overalt, inkludert i Frp, Rødt og Bedehusene.

Anonym sa...

Hege Storhaug mener utenlandske hatpredikanter ikke bør slippe inn i Norge. Det hadde sannsynligvis også nasjonalisten Wergeland ment. Jeg har ikke påstått at det er mange medlemmer av PU, men de finnes og er påvirket av ekstremister utenfra. Britisk-pakistanske Anjem Choudary er absolutt en hatpredikant som bør erklæres person non grata på norsk jord.

Konrad sa...

Nok en avledningsmanøver.

Wergeland var opptatt av rettigheter, Storhaug er opptatt av å innskrenke rettigheter. I Norge gjelder det ikke minst religionsfrihet, forsamlingsfrihet, organisasjonsfrihet, og ytringsfrihet. Storhaug vil innskrenke dette ved å drive kontroll med som sies i en forsamling, hun vil kreve at snakkes norsk etcetc. Klarer du ikke å få det poenget inn i skallen?

Anonym sa...

Tror du skal sette deg mer inn i hva Wergeland virkelig stod for. Tror han stod mye nærmere dagens kulturkonservative enn de kulturradikale kulturrelativistene.

Konrad sa...

Wergeland var i allefall ikke tilhenger av forskjellsbehandling på grunnlag av religion.
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WI3/WI3015.html
http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WI3/WI3010.html

Anonym sa...

Wergeland var opptatt av rettigheter, det stemmer, men han var likefullt opptatt av PLIKTER. Walid al-Kubaisi skrev for noen år siden en tankevekkende kronikk om Wergeland og jødene for noen år siden som jeg prøver å finne. Men nå er vel også WaK en fæling og slemming i dine øyne, er han ikke? Er han ikke en av bæsjemenneskene du mener har skyld i 22.juli i likheten med Kokkvold og Kolberg?

Anonym sa...

Her:

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Wergelands-toleranse-6610656.html#.UxjdFfl5Op4

Konrad sa...

For det første har jeg skilt nøye mellom "skyldig" (det er bare ABB) og "medskyldig" på moralsk/politisk plan. For det andre er hverken Kokkvold eller Kolberg nevnt, selv om begge er elefanter i glassbutikk.

Anonym sa...

Ja, Kolberg fra AP oppfordret jammen Brewivik til å massakrfere Arbeiderpartiets egne ungdommer ved å fordømme radikal islam. Du er faen meg syk i hodet ditt!

Konrad sa...

Hva er det du babler om?

Jeg har bare beskyldt Kolberg for å være en politisk kløne i et hjelpeløst forsøk på stjele Frps klær.

Anonym sa...

Har du lest kronikken til al-Kubaisi om Wergeland og hva er din kommentar til den? Tror du Wergeland ville ønsket anti-gentile jødiske hatpredikanter velkommen til Norge?

Konrad sa...

Vel, for det første anser jeg ikke al-Kubaisi som en pålitelig kilde.

For det andre gjelder mitt innlegg ovenfor Storhaugs anti-tolerante holdning, der hun legger opp til et religionspoliti som skal kontrollere hva predikanter sier, og predikanter hun ikke liker skal nektes adgang til riket. Du har tydeligvis like store problemer som Storhaug med å forstå hvor problematisk dette er.

Anonym sa...

Så hvorfor er ikke han en pålitelig kilde? Og tror du virkelig at nasjonalisten Wegerland ønsket oppblomstring av seperatmiljøer som var fiendltige til vertsbefolkningen til Norge?
Wergeland levde på 1800-tallet og var neppe preget av noe "white guilt"-syndrom som dagens venstreradikalere er.

Konrad sa...

Du forstår tydeligvis ikke hva frihet er.