torsdag 27. mars 2014

Smarte, unge, vakre men­nes­ker

Slik ser verden ut fra Mørkeloftet:

Under valg­kam­pen ble Stol­ten­berg kjørt frem som et sex­sym­bol. Det var noe nytt i norsk poli­tisk kam­panje å under­streke karisma og good looks. Kon­tras­ten til Erna Sol­berg var eks­tra stor. Stol­ten­berg og Gahr Støre illust­re­rer de arro­gante, smarte unge, vakre men­nes­kene som tror at trærne vil vokse inn i him­me­len, at his­to­rien all­tid beve­ger seg for­over, og at de er selv­skrevne til å styre den. De er han­kjønn, men er lite mas­ku­line.
Fakta:
  • Jens Stoltenberg 55 år
  • Jonas G. Støre 54 år
  • Erna Solberg 53 år
  • Børge Brende 49 år
  • Siv Jensen 44 år
  • Trine Skei Grande 44 år
  • Ketil Solvik Olsen 42 år
  • Knut Arild Hareide 41 år
  • Ine Marie E. Søreide 37 år
  • T. R. Isaksen 35 år
Ingen kan forveksle Solberg og Grande med fotomodeller, men den regjerende koalisjonen og deres støttespillere består altså av folk som er yngre enn Stoltenberg og Støre, Søreide og Isaksen er jo under 40. Ja, mange av dem er riktig så smarte og veltalende, Solvik Olsen, Søreide og Vidar Helgesen f.eks.

Hans Rustad ser spøkelser på høylys vårdag.Ikke noe nytt fra den kanten med andre ord.

Ingen kommentarer: