torsdag 6. mars 2014

Hege Storhaug - en hatpredikant?

Hege Storhaug foreslår tiltak for å hindre utbredelse av ekstremideologi:

  1. Ideologisk kartlegging av springbrettlandskapene.
  2. Kartlegg og stans pengestøtten til slik virksomhet.
  3. Hatpredikanter skal ikke på lov å forstyrre sårbare unge sinn på norsk jord.
  4. Krav om bruk av norsk.
  5. Gjør offentligheten kjent med gruppenes ideologi. 
  6. Kjør en positiv ladet og ærlig kampanje mot aktuelle miljø om hva som leder til ekstremisme.
Noen dumsnille folk kaller Hege Storhaugs virksomhet for "innvandringskritikk", andre vil kalle henne for en hatpredikant - dette kommer som kjent an på øyet som ser. Hun mottar også statsstøtte, noe som gir henne ubegrunnet legitimitet. Hun følger ikke sitt eget krav om å bruke norsk.  Kanskje er hun ikke en ekstremideolog, men hennes virksomhet innenfor rammen av HRS er helt klart et springbrettlandskap - slik vi tydelig ser det i samarbeidet med fascisten Fjordmann.

Hans Rustad, Hege Storhaugs allierte, er muligens heller ingen ekstremist, men Document.no er i enda større grad enn HRS et "springbrettlandskap" - ABB var ivrig deltaker i kommentarfeltet på Document som kjent. Bør Rustad nektes å opptre på norsk jord? Bør pengestøtten kartlegges og stanses? Bør myndighetene drive ideologisk analyse av Document.no?

6 kommentarer:

Anonym sa...

Her er litt om Wergeland og hva han mente om et flerkulturelt samfunn, hvios tanker var vel så preget av plikter som av rettigheter:

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Wergelands-toleranse-6610656.html#.UxjdFfl5Op4

Anonym sa...

Du har fått Hege Storhaug på hjernen du.

Konrad sa...

Vel, Storhaug har fått muslimer på hjernen.

Helt konkret følger jeg hennes egen oppskrift, bl.a. etter følgende punkter:
1. Ideologisk kartlegging av springbrettlandskapene.
2. Hatpredikanter skal ikke på lov å forstyrre sårbare unge sinn på norsk jord.
3. Gjør offentligheten kjent med gruppenes ideologi.

Storhaug får som fortjent

Konrad sa...

Tilføyelse: Nei jeg har ikke Storhaug på hjernen, men jeg har en langt opp i halsen.

Det er hyggelig at dere skriver kommentarer, men det ville til og med være interessant om kommentarene relaterte seg til poenget.

Wergeland var opptatt av like retter for alle, Storhaug vil forskjellsbehandle.

Anonym sa...

Bei, Wergeland var ikke for at alle skulle ha rett til å gjøre absolutt hva de ville i Norge ved å vise til religion. Han var opptatt av rettigheter, men også av PLIKTER, noe dagens kulturradikalere tydeligvis betrakter som rasisme og styggheter.

Anonym sa...

Wegeland ville ALDRI under noen omstendighet akseptert at jødiske hatpredikanter som oppfordret til separatisme og avvisning av goyer å få slippe inn på besøk i Norge. Det skal du aldri få meg til å tro. Han ville at jøder skulle assismilleres. Punktum. Han ville aldri gått god for våre dagers segregeringspolitikk.