søndag 12. oktober 2008

Paven fornyer fatwa

Pave Benedikt XVI fastlår at fatwaen utstedt av pave Paul VI fortsatt ligger fast: - Prevensjon betyr at man fornekter den ekteskapelige kjærlighets mest intime sannhet, heter det i fatwaen i følge Dagbladet.

Samtidig melder VG at verken John McCain eller Sarah Palin ønsker å bruke skattebetalernes penger på seksualundervisning i skolen hvor opplæring i bruk av prevensjonsmidler inngår. I stedet ønsker de at skoleelevene skal oppfordres til avholdenhet.

Det er i det hele tatt vanskelig å forstå oppslutningen om disse reaksjonære og maktkåte kreftene, enten det handler om katolisismen i Norge eller norske godfjotter som heier på "kvinnen" Sarah Palin.

3 kommentarer:

Arnfinn Pettersen sa...

Bruken av betegnelsen "fatwa" i denne sammenheng er kun egnet til å forvirre. Paven har ikke uttalt seg ex cathedra om prevensjon, hvilket han forsåvidt kunne gjort, siden dette er et spørsmål som dreier seg om "tro og moral", de to feltene paven kan uttale seg "ufeilbarlig" om.

I og med at pavens uttalelser om prevensjon ikke er ex cathedra, er de ikke å anse som instruksjoner, men som veiledning. Katolikker er med andre ord ikke bundet av uttalelsen.

Anonym sa...

Enig med deg : )

Konrad sa...

Er en fatwa bindende for muslimer? Ikke såvidt jeg har forstått.