lørdag 11. oktober 2008

Unge Venstre viser vei

Unge Venstres landsmøte gikk lørdag inn for å legalisere bordelldrift. I tillegg ønsker ungdomspartiet at cannabis og khat skal kunne selges i dagligvareforretninger, skriver Aftenposten.

- Alkohol og tobakk er i dag legalisert. Så lenge det ikke finnes helsemessige begrunnelser for ikke å gjøre det, må cannabis og khat kunne selges på lik linje med tobakk og alkohol. Unge Venstre er motstander av kriminalisering av prostituerte. Vi ønsker å ha regulerte bordeller på lik linje med Tyskland, sier Anne Solsvik, leder i Unge Venstre, til VG nett.

- Dette er galskap begge deler, sier KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad til VG Nett. Ingen overraskelse fra den kanten, sier Konrad i en kommentar.

- Dette viser tegn til umodenhet, dette er ikke seriøst, sier Don Sponheim.

- Dette viser tvertimot tegn til en moden og modig liberal politikk, repliserer Konrad. Det er håp for Norge når det fortsatt finnes politikere som kan være prinsippielle og som ikke følger lemenflokken.

21 kommentarer:

Amos Keppler sa...

De går dog langt fra langt nok. Alle såkalt narkotiske stoffer bør være tillatt, ikke bare noen få, utvalgte.

Simen sa...

Amos, det er absolutt ikke en hensiktsmessig ytring i det politiske landskapet for å få igjennom en slik mening idag...

Eivind sa...

Helt enig med UV og Konrad

Narkotikapolitikk er åpenbart et komplisert tema. Vi må på den ene side forvente at individet kan ta vare på seg selv og tillate f. eks. nytelse av svakere narkotiske stoffer. Samtidig er det selvsagt et problem at en del vil fortsette med sterkere stoffer. Forbud mot bruk av narkotika har imidlertid vist seg å være et bortimot virkningsløst virkelmiddel for å demme opp for narkotikabruk.

Det er bra at liberale miljøer viser vei i prostitusjonsdebatten. Det er godt i samsvar med gode liberale verdier at de som ønsker å kjøpe sex skal ha full anledning til å gjøre det. Bare synd at UV ikke gikk lenger i retning av å tillate alle former for sexhandel og å fjerne de idiotiske hallikbestemmelsene i straffeloven.

Regjeringens forslag om å straffe menn som kjøper sex er ikke bare uholdbart intolerant. Det er også et håpløst standpunkt i en likestillingssammenheng. Likestilling mellom kjønnene må innebære at enten forbyr vi både menn og kvinner både å kjøpe og selge sex eller så sier vi (som i dag) at det ikke er lovregulert.

Konrad sa...

Det er seiglivet forestilling (myte?) at lette stoffer er inngangsporten til harde stoffer. Såvidt jeg har fått med meg er det ikke noe grunnlag for denne forestillingene. Koblingen mellom marihuana/khat er ikke sterkere enn koblingen mellom vanlig tobakk eller sprit og heroin.

I Norge har lette stoffer vært inngangsporten til harde stoffer fordi begge deler har vært kriminalisert. Ved å legalisere lette stoffer brytes denne koblingen.

Anonym sa...

Hei. Jeg heter faktisk Konrad og kan dermed bli feilaktig kreditert for denne bloggen, ettersom jeg har liknende synspunkter. Hva om du bruker DITT ekte navn, slik at jeg slipper å få skylden for dine ANONYME meninger? For feig kanskje?? -Konrad

Konrad sa...

Da er du ikke "anonym" :)

I Norge er det sånn ca. 1000 menn som heter Konrad eller Conrad. Så du er ikke alene.

Grad av usselhet og feighet gidder jeg ikke diskutere.

Anonym sa...

IKKE alle narkotiske stoffer bør legaliseres! Her må skillet gå etter bevist effekt og skadevirkning. Cannabis er UNDER alkohol om man rangerer de farligste stoffene. At hasj er en portal til tyngre stoffer,er ene og alene fordi nå finnes hasjen på samme marked som andre tyngre narkotiske stoffer. De som fører narkotika inn i landet er så klart intressert i å tjene på de hardere stoffene de også fører inn i Norge,og tyngre stoffer er derfor lettere tilgjengelig,og tilbudet er stort. Derfor bør man lage ett skille. De lettere narkotiska stoffene må skilles ut fra det tyngre markedet! Og avkriminaliseres! Interessen for cannabis vil nok ikke bli noe særlig større,om det er det som er det fryktede! Snarere tvert i mot. Staten vil da være med på å regulere importen,og brukere av cannabis vil slippe å være en del av "det tyngre miljøet".

Og når det kommer til bordeller. prostitusjon har vært og kommer til å være en del av samfunnet i lange tider.Det må da være bedre å drive dette under kontrollerte fformer,og mer skjermet. Stakkars menn som beveger seg i sentrum av Oslo og IKKE ønsker kontakt med prostistuerte. Tilbudet følger etter dem over alt. Burde ikke de som har ønske om å utøve eller benytte seg av slike tjenester ha ett sted å oppsøke.Så resten av samfunnet kan skjermes.

Men vi har jo tunnelsyn i Norge.Se utenfor boksen!Hvordan kan vi få ett godt fungerende samfunn? Forbud og kriminalisering er IKKE løsninger,det gjøre bare fler av våre samfunnsborgere til avvikere!

Konrad sa...

Tiltredes.

Jeg er på ingen måte for prostitusjon, men jeg er helt klart i mot forbud. Prostitusjon utgjør et ordensproblem i Oslo, og bransjen må reguleres. Bedre regulering kan også demme opp for trafficking.

Kenneth sa...

Det er i og for seg bra at Unge Venstre vil sette narkotikapolitikken på dagsordenen med et småradikalt reformforslag, men jeg er skuffet over at de velger den innfallsvinkelen som de gjør, av flere grunner:

For det første: Formuleringene som er vedtatt signaliserer at de såkalte "lettere stoffene" må legaliseres fordi de er "mindre skadelige enn alkohol." Dette kan bli en slitsom kamp for Unge Venstre, for å sammenligne rusmidler av så ulik virkning og med så ulike typer skadevirkninger er for det første vanskelig å gjøre med særlig vitenskapelig belegg, og det vil møte motstand. Debatter (også legaliseringsdebatter) på internett som tar denne dreiningen blir i alle fall svært ofte elitepreget og utilgjengelig for folk, og inntrykket andre sitter igjen med blir at "det er så mye forskning for og imot." Det blir med andre ord en i stor grad teknisk debatt som egentlig burde overlates til fagfolk, ikke politikere, og fører ikke til noen endring i folks mentalitet i narkotikapolitikken (eller rundt narkotika/rusmidler generelt). Det mener jeg det finnes potensiale for, men ikke med denne innfallsvinkelen.

For det andre: Unge Venstres linje er det vi gjerne kan kalle et "hasjliberalt" standpunkt, og er noenlunde i tråd med strømninger i hasj- og hippiemiljøer som typisk ikke lar seg omsette i politisk aksjon av årsaker som alle med fordommer mot hasjrøykere kan forestille seg. Også organisasjoner som NORMAL fremmer lignende syn. En ting er det at "hasjliberalisme" er vanskelig å få sympati for blant vanlige folk. En annen ting er det at de typiske arenaer (nei, ikke bare i "tåkesofaen") for idéutvekslinger er preget av en usalig blanding av hasjglorifisering på grensa til det religiøse, vikarierende argument for industrihamp eller medisinsk cannabis, en etter forholdene ganske enorm gruppe personer som tviholder ukritisk på "den nederlandske modellen" og kaster ambisjonene over bord for det minste grep som etter deres syn bærer med seg den aller minste form for økt aksept eller redusert motstand mot deres yndede rusmiddel, og en gjeng lokehuer som man ikke kan kommunisere seriøst med. I dette mylderet skal man ikke bare finne sine allierte (eller helst unngå dem!), men også forholde seg til at man assosieres med disse gruppene, disse holdningene og disse stereotypiene.

For det tredje går svært mange nyttige perspektiver tapt om man lar seg begrense til å flikke litt på den etablerte forståelsen for sammenheng mellom politikk og rusmiddelbruk. Jeg tror det er begrenset plass i disse kommentarfeltene, så jeg foreslår noe annet i en egen post.

Kenneth sa...

(Fortsettelse fra forrige post).

Så: Hvordan foreslår man retningslinjer for en radikalt annerledes narkotikapolitikk som tar et oppgjør med de grunnleggende feilaktige og umoralske antakelsene som ligger til grunn for "Krigen mot Narkotika" og som har potensiale til å endre folks mentalitet i forhold til rusmiddelpolitikk?

Det starter med at man skaffer seg en forståelse for hvordan de ulike problemene i forbindelse med rusmiddelbruk oppstår. Start gjerne med stereotypene og skremselspropagandaen: Hasjrøykere som aldri foretar seg noe og som "går videre" til andre stoffer. Heroinistene som ser 20 år eldre ut enn de er, tynnslitte og gjerne prostituerte, med en rekke kjønnssykdommer og en stadig overhengende fare for å ta overdose.

Forstå hvordan rusmidler omsettes i dag, og hvor de kommer fra. Jeg pleier å si at det svarte rusmiddelmarkedet er et fritt marked. Det finnes ingen kvalitetskontroll, noe som resulterer i at brukerne aldri vet hvor rent stoff de får, flere utnytter situasjonen og selger bokstavelig talt møkk som hasj, og så videre. Det er ingen aldersgrenser å finne, profittørene har store interesser i å opprettholde markedet og utvide det, stoffet kommer fra det billige utlandet og muliggjør enorme kvantumsrabatter som gjør det profitabelt å selge på alle ledd, og i praksis gjør nesten alle brukere til "dealere" også. Narkotika kan knapt bli mer tilgjengelig enn det er under vårt strenge forbudsregime. Det er jo en tankevekker at de land med strengest narkotikapolitikk ofte er de med de største narkotikaproblemene. Se bare på USA. Norge er Europas overdosehovedstad, med en økning fra 12.000 til 16.000 registrerte heroinavhengige i løpet av få år tidligere på 2000-tallet.

Svaret er såre enkelt: Vi burde alle kreve narkotikaomsetningen under statlig kontroll! Det er et radikalt forslag og omfattende å utforme en politikk på, men jeg tror også at dette har langt større potensiale i seg til å sanke sympati for saken.

Men da må vi spille på lag med befolkningen. Vi vil alle redusere skadeomfagnet rusmidler har på samfunnet vårt. Men om hasjen skal selges på dagligvarebutikker eller på bakrommet på vinmonopolet burde da være nær sagt blendende likegyldig for en liberalist - situasjonen vil uansett være mange ganger bedre enn dagens på alle måter. Det bør være et hovedargument at rusmiddelmarkedet må legges under politisk kontroll. Det bør være en parole som alle kan samles under, og det muliggjør demokratisk innflytelse på detaljene.

Liberalist eller ei: Det eneste liberale kravet bør være at de ordningene vi velger oss - om heroin skal foreskrives av lege kun til tunge avhengige eller om det skal fåes på blå resept, om hasj skal ha 16-årsgrense og koste 10 kroner grammet eller koste 150 kr/g og kreve sertifisering - Må gjøres tilgjengelige for alle brukergrupper av betydning! Ellers har det ikke noen effekt. Det TRENGER ikke å være et mål at 15-åringer som ønsker det skal få lov å røyke hasj eller at heroin kan selges på øverste hylle på MEGA der alle voksne/ansvarlige får tak i det. Kan vi ikke bytte disse prinsippene bort til fordel for en mulighet til å danne en bred folkelig front for legalisering? Argumentene for legalisering finnes for både din bestemor, din eks-narkomane onkel, og for søstera di med fortid i Juvente. Vi har alt å tjene på å velge et perspektiv som folk kan samle seg rundt uavhengig av hva de syns om de ulike rusmidlene.

Konrad sa...

Kenneth: Takk for lang og grundig kommentar.

Jeg forstår ikke helt de to først punktene dine: Mener du at UVs forslag er håpløst fordi det er eliteprosjekt?

Ellers mener jeg selvsagt ikke at hasj skal være tilgjengelig for enhver naiv 16 åring. Vi kan godt ha et statlig cannabismonopol med 20 års grense som for sprit, og tunge heroinster kan godt få heroin på resept dersom det er god løsning.

Anonym sa...

så stygt når vg kaller Cannabis " Narkotika " Cannabis er en mye svakere type " dop " enn de fleste andre, når man sier narkotika så tenker man på narkomaner på plata i oslo. men må si skulle ønske norge legaliserte cannabis :)

MVA Andreas

Kenneth sa...

Konrad: Nei, jeg mener ikke at UVs tilnærming er et "eliteprosjekt," bare at ett av problemene med debatten (dersom man skal sette seg som mål å overtyde folk om at cannabis er "lite skadelig") er at de gjerne preges av overivrige og kunnskapsrike kverulanter. Ta turen på et vilkårlig internettforum og sammenlikne narkotikadebatten der med de andre debattene. Du vil ofte finne at de har over 20 sider med kommentarer, og faktisk ofte blir de lengste trådene på hele diskusjonsforumet. Språket og kunnskapsnivået er også svært høyt og derfor ekskluderende. Anyway, det var ikke viktig, og for så vidt mest basert på mine erfaringer fra deltakelse i debatter om dette på internett (og ikke fullt så mye gjennom andre kanaler).

Jeg mener faktisk at cannabis bør få 18-årsgrense. Det er - som du har sett - ikke fordi jeg sverger til en liberal retorikk, men fordi det er forsvarlig ut fra et skadereduseringsperpsektiv. Faktum er at mange unge under 20 år bruker cannabis, og de er mange og gamle nok til å klare å opprettholde et svart marked for de som faller utenfor et eventuelt offentlig tilbud. Derimot kan vi foreslå andre begrensninger, for eksempel - som du sier - at cannabis selges på vinmonopolet, der aldersgrenser faktisk sjekkes. Og det kan godt gjemmes på bakrommet, om ikke fordi du eller jeg tror det har en begrensende effekt, så i alle fall for å bevare legaliseringsprosjektets integritet overfor de mest fanatiske rusmiddelmotstanderne.

En annen ting som jeg ikke har berørt, er at jeg syns Unge Venstre burde se til FHN (Foreningen for Human Narkotikapolitikk) og vurdere om de ikke skal stille seg lengre foran i kampen for legalisering av heroin og utbedring av rusomsorgen for de som virkelig er på kjøret. Men dette henger litt sammen med dette å velge perspektiv: Skal vi kjøre en liberal eller restriktiv retorikk? Velger man den liberale er det naturlig å fokusere på at hasj bør bli lovlig fordi det er "lite skadelig." Velger man et skadereduseringsperspektiv må man tenke gjennom om ikke legalisering av heroin faktisk kan være viktigere enn å kvitte hasjrøykerne med sine luksusproblemer. Det ville høyne kredibiliteten blant folket og det ville faktisk være lettere å forsvare mot alle hold.

David sa...

Jeg er helt enig i Unge Venstres forslag her. For det første så hindrer man de som røyker hasj i å risikere å havne i et kriminelt miljø fordi det nettopp er der man kjøper hasj i dag. For det andre kutter man en STOR del av inntektene til den kriminelle underverden både i Oslo og andre byer. Det er jo bare å se på gjengoppgjøret med skuddveksling på Furuset i går kveld at dette er et risikomoment i hovedstaden. Disse gjengmiljøene og bakmennene som står for hovedparten av organisert kriminalitet i Norge vil miste inntekter, innflytelse og kontaktnett ved at man gjør hasjen statskontrollert. Personlig vil jeg tro at man vil oppleve en stor krise for disse miljøene ved legalisering. Det sparer samfunnet for utgifter til selve kriminaliteten og politets overtidsarbeid, og vil også frigjøre resurser for politietaten.

Anonym sa...

om de hadde greid og gjennomført det med cannabis så ville kriminaliteten miske betraktlig og ikke mist det vil føre til en brems i nystarta gjenger (hvordan skal de klare og få start kapitall da ?).. alle de fleste veit hvor de kriminelle får spenna sine fra til og starte org.kriminalitet, og det er cannabis plantasjer! (alt for lett og dyrke, og allt for lett og bli kvitt det her til lands) . i et land som norge som har de høyeste gate prisenne på cannabis i hele europa, og etter min mening så vil jeg påstå at norge er en av de størte landenne I scandinavia med størt etterspørsel innen `kvalitet cannabis`. så er det jo en latterlig gave pakke norge gir de kriminelle og har gjort det i alt for mange år!!!! ikke bare ville det miske kriminaliteten, den vil også forandre hvordan folk bruker cannabis.. kanskje ikke i dagens ungdom.. men neste genrasjons ungdom vil kunne vokse opp i langt bedre forhold og med en stabil cannabis kultur (det vil jo altids være folk som missbruker stoffe dessværre.) men jeg er overbevist om at neste genrasjon ungdom vil kunne våkse opp med en såkallt bruksanvisning på hvordan man burde bruker cannabis. noe ungdom inorge idag ikke har en snøring om. og som ender opp med og røyke langt mer enn de egentlig tåler og/vet. ikke bare det.. vi vet også at cannabis har store medesinske virkninger på forkjellige områder som grå.stær, ms, spiseforstyrrelser, senebetennelse osv osv.. det er så lang remse at man begynner og lure på om dette faktisk er en guds plante :p og ikke mist.. cannabis er ikke farlig. ikke hvis man bruker det på riktig måte.. folk sier at folk får hasj psykoser osv.. ja det stemmer det, men da må vi jo også nevne hvor stort forbruk brukern har hatt over tid. (det har alt og si) og om det hadde det nå vært sån som noen påstår (skaderlig).. hvorfor i all værden slår usa opp cannabis automater rundt i hele l.a?? og andre stater. folk som missbruker cannabis får skader en eller annen gang i livet.. det gjelder vel allt egentliG?

Anonym sa...

jeg syns ventre skal ta en ting om gangen. og la de andre stoffene ligge til de har greid og fått cannabisen lovlig.

Kenneth sa...

Det vil jeg gjerne ha en begrunnelse for, "anonym." Dette er et vanlig standpunkt fra folk som ikke helt klarer å bestemme seg for om andre stoff enn cannabis bør legaliseres. Etter mitt syn får man både større moralsk integritet og potensiale for sympati dersom tar de verste problemene først, og jeg mistenker at "hasjliberalerne" kommer ut annerledes fordi de anlegger det synet at "hasj bør legaliseres fordi det er LITE skadelig," og følgelig går med på forbudstilhengernes påstand om at forbud er en bra måte å regulere rusmidler, men at man ikke bør cannabis bør "reguleres" av forbudet fordi det er "lite skadelig."

Riktignok finnes det flere cannabisbrukere her i riket enn heroinavhengige, men førstnevntes problemer er for luksusproblemer å betrakte sammenlignet med situasjonen for de heroinavhengige. Skal man ta på seg å snu retningen i narkotikadebatten, bør man være modig nok til å peke på de verste og mest grunnleggende problemene også, ikke unødig bruke retorikk som vekker avsky i større deler av den opinionen fordi den unngåelig blir oppfattet som "narkoliberal" (noe den også gjerne er).

Kenneth sa...

Men det er selvsagt bare bra å presentere "hele legaliseringspakken" i ett og kreve alle rusmidler legalisert. Uansett er det en prosess å få det gjennom, og i mellomtida vet vi at rusmiddelproblematikken omfatter mer enn bare å få selve rusmiddelsalget over i kontrollerte former.

Anonym, ikke vær helt ukritisk til argumentene dine nå: Cannabis er dyrere her enn i andre europeiske land også fordi vi har større kjøpekraft. Oslo er (eller har vært) verdens dyreste hovedstad. Enkelte "søkende" eller eksperimentelle legaliseringsdebattanter (for eller mot) kan finne på å si at dersom cannabis blir legalisert overtar et annet (farligere) stoff som "debut-stoffet" som "fører folk videre" til tyngre rusmiddelbruk. Frigjort arbeidskraft i cannabisindustrien kan settes inn på omsetning av andre stoff.

Er du dedikert til å finne den beste løsningen og samtidig vil bevare integriteten din i debatten, går du helst inn for å kreve en full legaliseringspakke. Så får vi være bevegelige for ulike midlertidige kompromisser og stegvis overgang til en total regulering, men å gi inn for de øvrige krava våre bare fordi cannabis brukes av flere og gir dekning for bredere støtte som enkeltsak, er bare unødvendig. Hvordan prosessen skal skje kan avhenge av mange faktorer. Utover å bestemme reguleringer for hvert enkelt stoff vil politikerne kanskje være tilbakeholdne og ville ulike prøveprosjekt, og når det gjelder de viktigste områdene (la oss starte med den 16.000 mennesker store gruppa heroinavhengige i Oslo, for eksempel), vil det kreve satsing i andre sektorer enn helsevesenet/utsalgssteder og kriminalpolitikken, bl.a. kan det være lurt å styrke rusomsorgen betraktelig og bygge billige boliger. Man trenger ingen personlig revolusjon i tenkemåten i rusmiddelpolitikken for å skjønne at rusomsorg - og ikke politi - er måten å integrere rusmiddelavhengige, men når det gjelder en legalisering av rusmidler til "rekreasjonelt bruk" vil det trolig være nødvendig med et par utredningsutvalg for å legitimere ideen.kampen kan gå parallelt på begge fronter. Jeg tror det er lurt å tenke nytt i forhold til hvordan vi kategoriserer rusmiddelpolitiske standpunkt og mål.

Kenneth sa...

Jeg tenkte akkurat på hvor viktige folkelige bevegelser er i det politiske systemet for å fremme radikale krav. Kanskje et politisk parti (eller politisk ungdomsorganisasjon i UVs tilfelle) nødvendigvis blir altfor påvirket av de oppfattet sterkeste strømmene i den tilstøtende siden i en politisk konflikt til å fremme koherente og velbalanserte politiske pakker. En slik oppfatning vil være temmelig skyggelagt uten at man tar siktemål for å "gi de tause stemmer," for å komme med et litt postmoderne bidrag.

Jeg er i det inspirerte hjørnet i dag ;)

Anonym sa...

det er jo altids folk som bruker andre middler.. mene det kommer aldri til og komme noe som tar over for cannabisen.. cannabis har bruker i nesten alle aldersgrupper (12-70år) i omtrent alle kulturer osv. så nei jeg tror det aldri vil kunne komme et stoff som blir like utbredt som cannabis.. narkomaner kommer det altid til og være. men muligheten for at den blir mindre er stor ved legalisering av cannabis

tenk dere sån her, det er en ungdom som ska ha litt funny på nash så han bestemmer seg for og ringe dealern sin.. det viser seg at han ikke hadde mer igjen men tilbyr han blåvalium for rimlig pris istede og forklarer at det er noe av det samme efekten. så han tenker jaja, sameshitt og går for det. det er grunnen til at folk starter på andre stoffer dessværre :S

jeg er oppvokst i det krimminelle miljøet.
og vil tro folk ikke hadde dratt og kjøpt dop på gata om de kunne fått kjøpt seg en 5er med hasj på rimi. (det er ikke snakk om nåtidens ungdom. men neste.)


sry for skrivinga mi ;P(sitter o g skriver på et homo tastatur) dyskleksien sprer seg, hehehe;p

Anonym sa...

e håpæ hasj og BÆRE hasj ska bi lovelig di anner stoffan kann ryk og reis...